Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag

Profilbilde for Parafag, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

NB: sidene er under konstruksjon. 

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Aktuelt

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Sofie Navelsaker Thommessens konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at regnbueørret gjennom evolusjonen har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons rettet mot kjente patogener.

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og grisenes sosiale atferd

Christina Veit har funnet ut at signalsystemene i hjernen endres hos syke griser, og at dette kan påvirke den sosiale samhandlingen mellom dem. Økt kunnskap om dette kan bidra til å forhindre skadelig atferd, som er en viktig dyrevelferdsutfordring i svinenæringen.

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse

Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god proteinkilde for atlantisk laks. Det gir ikke negative effekter og kan bedre tarmens funksjon og helse.