Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag

Profilbilde for Parafag, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

NB: sidene er under konstruksjon. 

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Aktuelt

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

28. januar hadde COASTAL-prosjektet MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture, finansiert av EEAGRANTS, et digital kick off-møte.

CMS er en smittsom sykdom

CMS er en smittsom sykdom

Camilla Fritsvolds doktorgradsarbeid konkluderer med at CMS er en overførbar sykdom som kan gi alvorlig og typisk hjertebetennelse hos atlantisk laks i oppdrett, ikke bare hos stor og slaktemoden laks, men også i pre-smolt, post-smolt og i tidlige sjøfaser.

Bør vi spise oppdrettslaks?

Bør vi spise oppdrettslaks?

Er det sunt å spise oppdrettslaks, eller er den full av farlige miljøgifter og antibiotika? Hadde det vært bedre å bare spise villaks?