Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag

Profilbilde for Parafag, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

NB: sidene er under konstruksjon. 

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Aktuelt

Prosjektmøte for COASTAL

Prosjektmøte for COASTAL

Prosjektet «COASTAL - MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture», finansiert av EEAGRANTS, hadde møte 19. og 20. september ved Universitetet i Aveiro i Portugal.

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nytt forskningsprosjekt skal utvikle nye fôringsstrategier for torsk, som tar hensyn til fiskens artsspesifikke egenskaper og behov. Det skal bidra til bedre fiskehelse og mer bærekraftig torskeoppdrett.

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

28. januar hadde COASTAL-prosjektet MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture, finansiert av EEAGRANTS, et digital kick off-møte.