Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag

Profilbilde for Parafag, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

NB: sidene er under konstruksjon. 

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Aktuelt

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Professorene Yngvild Wasteson, ved Faggruppe for Mattrygghet, og Tor Einar Horsberg, ved Faggruppe for farmakologi, er prosjektledere for hvert sitt forskningsprosjekt som har fått bevilgning fra Forskningsrådet som Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

En ny studie demonstrerer at rask og treffsikker diagnostikk for tarmparasitten Cryptosporidium er mulig ved enkel tilpasning av mikroskopi-metode som allerede er tilgjengelig på mange sykehus og helsesentre i lavinntektsland.