Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag

Profilbilde for Parafag, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU.

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

NB: sidene er under konstruksjon. 

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Institutt for parakliniske fag forsker og underviser innenfor fagområdene bakteriologi, mykologi, virologi, parasittologi, farmakologi, toksikologi og ernæring knyttet til fiske- og dyrehelse og mattrygghet.

Aktuelt

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Doktorgradsarbeidet til Tamirat Tefera Temesgen viser at bær vi kjøper i butikken, kan være forurenset av sykdomsfremkallende parasitter. Han har utviklet nye metoder for å påvise slike parasitter og vurdere deres levedyktighet.

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Jie Wangs doktorgradsarbeid viser at tarmhelse og mikrobiota hos atlantisk laks endres sterkt gjennom produksjonsperioden, og at funksjonelle fôringredienser ikke alltid er gunstige for fisken.

 Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Forskere ønsker å lage et system for å analysere kloakk fra hele landet. Det kan fortelle oss om koronaviruset sprer seg. Arbeidet har startet, men det går sakte fordi prosjektet ikke har fått finansiering.