Parakliniske fag

Institutt for parakliniske fag (PARAFAG) NB: sidene er under konstruksjon.

Bannerbilde

Instituttet driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Institutt for parakliniske fag

Om instituttet

Mattrygghet er en viktig del av veterinær samfunnsmedisin. Vi arbeider med bakterier, virus og parasitter som kan smitte mennesker via mat og vann.