Seksjon for mattrygghet

Seksjon for mattrygghet har ansvaret for NVHs undervisning i mattrygghet, som er en viktig del av fagområdet veterinær samfunnsmedisin.

Mattrygghet

Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder:

  • Mekanismer bak matforgiftning forårsaket av bakterier, og toksiner produsert av disse. Det legges spesielt vekt på interaksjoner mellom bakterier/toksiner og verten, og på zoonotiske bakterier (patogene bakterier som kan overføres mellom dyr og mennesker).
  • Epidemiologiske undersøkelser rundt zoonotiske agens tidlig i den animale næringskjeden (pre-harvest).
  • Forskning på metoder for påvisning av algetoksiner og toksikologiske studier av disse toksinene.
  • Innen toksikologi forskes det innen området kreft og mat, med spesiell vekt på mekanismer ved utvikling av kreft.

Seksjonen har også bl.a. referanse- og forvaltningsstøttefunksjoner for Mattilsynet.

Published 22. juli 2015 - 14:14 - Updated 24. november 2016 - 13:51