Seksjon for farmakologi og toksikologi

Seksjon for farmakologi og toksikologi har ansvaret for NVHs undervisning i farmakologi og toksikologi.

Farmakologi og toksikologi

Undervisningen skal gi studentene et grunnlag for riktig forskrivning og bruk av legemidler til behandling av dyr og gi studentene et godt grunnlag for å forstå fremmedstoffers (inkludert legemidlers) mulige uheldige virkninger på dyr og miljø.

Seksjonens forskning er konsentrert om følgende områder:

  • Bruk av legemidler til oppdrettsfisk
  • Smertestillende midler og anestesimidler
  • Dyrevelferd med fokus på smertepersepsjon
  • Miljøgifters spredning og effekter
Forskning
Foto
NMBU
Published 22. juli 2015 - 14:08 - Updated 24. november 2016 - 13:51