Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi

Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi driver forskning og undervisning knyttet til veterinær mikrobiologi, utvikling av sykdom og mattrygghet.

Mikrobiologi, immunologi og parasittologi

Seksjonen har blokklederansvar for undervisningen i fagene Allmenn sykdomslære og Infeksjonslære.

Viktige forskningsområder er patogenitetsfaktorer og antibiotikasresistens hos fiskepatogene bakterier, karakterisering av fiskepatogene virus og deres virulensegenskaper, NK celler og medfødt immunitet, og egenskaper ved vannbårne humanpatogene virus og parasitter.

Seksjonen driver også parasittologisk og bakteriologisk diagnostikk.

Published 22. juli 2015 - 14:16 - Updated 29. august 2017 - 13:13