Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Ledergruppen ved instituttet består av 

  • Instituttleder:

Trine L'Abee-Lund

  • Seksjon for mattrygghet:

Yngvild Wasteson

  • Seksjon for Farmakologi og toksikologi:

Tor Einar Horsberg

  • Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi: 

Mette Myrmel