Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Ledelse

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Ledergruppen ved instituttet består av 

  • Instituttleder:

Trine L'Abee-Lund

  • Seksjon for mattrygghet:

Yngvild Wasteson

  • Seksjon for Farmakologi og toksikologi:

Tor Einar Horsberg

  • Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi: 

Mette Myrmel

Published 2. desember 2013 - 9:45 - Updated 12. juni 2018 - 13:47