Forskning

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Forskning

Vi jobber med nye nettsider, og har ikke denne siden helt klar ennå.

I mellomtiden kan du lese mer om forskningstemaene vi jobber med under "Om oss", og ta en titt på forskningssakene på instituttets forside.

Published 22. juli 2015 - 14:34 - Updated 24. november 2016 - 13:51