Aktuelt

griser

- Beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier ikke nok

- Vi må redusere bruken av antibiotika og jobbe sammen på tvers av fag og profesjon for å få bukt med truslene fra antibiotikaresistente bakterier, mener NMBU-forskere.

John Debenham

Olav Thon-midler til NMBU-forskere

Smittsomme parasitter hos ville dyr kan påvirke helsen hos tamme dyr. Olav Thon-stiftelsen har bevilget 1,2 millioner kroner til forskningsprosjektet ParaWild.

Norske husdyr og norskprodusert mat spiller generelt en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Unntaket er fjørfekjøtt og levende gris og fjørfe.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

NMBU-professor Lucy J. Robertson er førsteforfatter på en artikkel hvor teorien om at Guardia-smitte fra drikkevannskilde i 2004 skyldtes hundeskitt.

Plukket fra hverandre hundeskitt-teori for Giardia-smitte

Høsten 2004 ble mange tusen bergensere smittet av parasitten Giardia. Hundeeierne fikk skylden. Nå er teorien tilbakevist.

Laks

NMBU-forskere med bredside mot homeopati som førstevalg for behandling av fisk

Ny forskrift overkjører vitenskapelig fundert forvaltning, skriver NMBU-forskere i kronikk.

Ikke alle oppdrettslaksene klarer å tilpasse seg livet i merden.

Større kunnskap om deprimert laks

Oppdrettslaksen som ikke takler konkurransen i merdene blir stresset, apatiske og anorektiske. Nå har NMBU-forskere funnet ut mer om disse såkalte «taperfiskene».

Torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

Funnet som får stor betydning for fiskerinæringen: De svarte flekkene i fiskekjøttet skyldes virus.

Har løst gåten med mørke flekker i laksekjøtt

I mange år har mørke flekker i muskelfileten på oppdrettslaks vært et stort problem. Nå har forskere endelig funnet ut hva som forårsaker flekkene.

Melk

Skal sikre trygg melk og ost av god kvalitet

Bakterier i melk og melkeprodukter kan gi dårlig kvalitet som endret smak, tekstur eller farge, og enkelte arter kan også forårsake matbåren sykdom hos mennesker.

COST Action

Nytt internasjonalt prosjekt til MatInf

Etter tøff konkurranse har NMBU blitt tildelt et nytt europeisk prosjekt om matbårne parasitter.

Rå kylling må behandles separat.fra andre matvarer.

Ti ting du bør vite om narasin og kylling

Narasin brukes som fôrtilsetningsmiddel i norsk fjørfeproduksjon i dag. Her får du svar på hvorfor og hva det innebærer for kyllingene og for deg som forbruker.

Oppvarming av pastarester kan vekke til live sporedannede bakterier.

Våkner på kjøkkenet ditt etter tusen års søvn

Har du laget ris eller pasta og får noe til overs som du vil spare til neste dag for å varme opp igjen? Vær forsiktig!

Bakterier

NMBU-forsker med nye funn om tarmflora og helse

Ny studie viser at antistoffer i tarmen skreddersys til normalbakteriene der, og bidrar til å stabilisere vår egen personlige tarmflora.

Vill småskogmus.

Mikrober påvirker tarmhelse hos mus

Sammensetningen av mikroorganismer i tarmen hos mus har betydning for hvordan slimlaget i tykktarmen utøver sin funksjon som beskyttende barriere mot sykdomsfremkallende organismer.

Tor Lea

Vellykket seminar om mikrobiota og tarmhelse

Mikrobiota er viktig for tarmhelse og sykdom, og MatInfs seminar om temaet presenterte nylig noe av de nyeste funnene på feltet.

Campus Adamstuen

Matinf presenterer «Microbiota in health and disease»

Vi har gleden av å invitere til et spennende seminar om mikrobiota! Onsdag 4 februar kl 12.00-14.00 i Auditorium 2, Hovedbygget, NMBU Campus Adamstuen. 

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Fet fisk kan lage farlige stoffer i tarmen

En ny studie fra NMBU og Nofima nyanserer bildet av hva slags mat som kan innebære kreftrisiko.

Tilapia.

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

- Testing av vaksiner for tilapia har så vidt oss bekjent aldri blitt utført i Norge før, sier forskeren som hovedsakelig har jobbet med å utvikle den nye modellen for vaksinetesting.

griser

Kartlegger grisens følelsesliv

Hva sier grisens grynt, snøft og hyl om dyrets følelsesliv? Det skal det europeiske forskningsprosjektet Soundwel finne ut mer om. Prosjektet er ett av tre NMBU-prosjekter innen dyrehelse og dyrevelferd som finansieres av EU.

Toxoplasma

To Toppforsk-prosjekter til NMBU

Hvordan påvirker parasitter nervesystemet til folk og dyr? Og hvordan former den grønne økonomien styringsmodeller og utvikling i Sør? 

Espen Rimstad

NMBU leder an i viktig virusprogram

Espen Rimstad ved NMBU skal lede forskningssatsingen på virusvaksiner til oppdrettslaks.