Mattrygghet og infeksjonsbiologi

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.

Forskning

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

Har løst gåten med mørke flekker i laksekjøtt

I mange år har mørke flekker i muskelfileten på oppdrettslaks vært et stort problem. Nå har forskere endelig funnet ut hva som forårsaker flekkene...

Aktuelt

- Vi må redusere bruken av antibiotika og jobbe sammen på tvers av fag og profesjon for å få bukt med truslene fra antibiotikaresistente bakterier, mener NMBU-forskere.
Smittsomme parasitter hos ville dyr kan påvirke helsen hos tamme dyr. Olav Thon-stiftelsen har bevilget 1,2 millioner kroner til forskningsprosjektet ParaWild.
Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Om instituttet

Introtekst om instituttet

Mattrygghet er en viktig del av veterinær samfunnsmedisin. Vi arbeider med bakterier, virus og parasitter som kan smitte mennesker via mat og vann.