Mattrygghet og infeksjonsbiologi

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

Bannerbilde
Instituttet driver forskning på høyt internasjonalt nivå innen mattrygghet og fiske- og dyrehelse. Vi bistår også offentlige og private aktører med vår kunnskap.
Torsk

Skal forske på hvordan forurensning påvirker torsk

NMBU skal lede analysedelen i nytt prestisjeprosjekt innen miljøforskning på torsk.

Aktuelt

griser

- Beredskapsplan mot spredning av antibiotikaresistente bakterier ikke nok

- Vi må redusere bruken av antibiotika og jobbe sammen på tvers av fag og profesjon for å få bukt med truslene fra antibiotikaresistente bakterier, mener NMBU-forskere.

John Debenham

Olav Thon-midler til NMBU-forskere

Smittsomme parasitter hos ville dyr kan påvirke helsen hos tamme dyr. Olav Thon-stiftelsen har bevilget 1,2 millioner kroner til forskningsprosjektet ParaWild.

Norske husdyr og norskprodusert mat spiller generelt en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Unntaket er fjørfekjøtt og levende gris og fjørfe.

Trengs mer kunnskap om bakterieresistens i mat

Generelt spiller norske husdyr og norskprodusert en ubetydelig rolle for spredning av antibiotikaresistente bakterier til befolkningen. Fjørfekjøtt, levende gris og fjørfe er unntakene.

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Om instituttet

Mattrygghet er en viktig del av veterinær samfunnsmedisin. Vi arbeider med bakterier, virus og parasitter som kan smitte mennesker via mat og vann.