Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoriet ved NMBU er et veterinærmedisinsk, klinisk patologisk service- og forskningslaboratorium. Laboratoriet benytter moderne analysesystemer med høy kapasitet og utfører mer enn 200.000 analyser hvert år.

Sentrallaboratoriet

For mer informasjon se www.sentrallaboratoriet.no
 

Et godt utbygd laboratorieinformasjonssystem kvalitetssikrer aktiviteten og gjør dataflyten internt i laboratoriet rask og effektiv. Dette gjør oss i stand til å analysere og rapportere svar på de fleste analyser samme dag som prøven er mottatt.

Sentrallaboratoriets hovedoppgave er å:

Ha utdanningsansvaret ved NMBU for veterinærmedisinsk klinisk patologi.
Utføre kjemiske, hematologiske, endokrinologiske og cytologiske analyser i pasientprøver, både fra høgskolens klinikker og fra veterinærpraksiser i hele landet.
Gi rekvirentene råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar.
Bistå i forskningsprosjekter som omfatter problemstillinger sentrallaboratoriet har spesiell kompetanse i.
Utøve egen forskningsaktivitet for å kunne være en aktiv del av det internasjonale veterinærmedisinske klinisk-patologiske fellesskap.

Sentrallaboratoriet er et veterinærmedisinsk, klinisk patologisk service- og forskningslaboratorium. Laboratoriet benytter moderne analysesystemer med høy kapasitet og utfører mer enn 200.000 analyser hvert år. De aller fleste prøver blir analysert og besvart samme dag. For nærmere informasjon se www.sentrallaboratoriet.no.
 

Kontakt Sentrallaboratoriet

Postadresse:
Sentrallaboratoriet, Norges veterinærhøgskole
Postboks 8146 Dep.,0033 Oslo

Leveringsadresse:
Ullevålsveien 72 (innkjøring via Sognsveien/Thulstrupsgate), bygning 14, 1.etg.

Tlf: 67 23 20 20
Faks: 67 23 20 21

Generelle henvendelser: s-lab@nvh.no

Published 19. november 2013 - 14:34 - Updated 24. november 2016 - 13:51