Seksjon for klinisk patologi

Seksjon for klinisk patologi er ansvarlig for undervisning innenfor klinisk patologi som omfatter klinisk kjemi, hematologi og cytologi. Sentrallaboratoriet er et veterinærmedisinsk, klinisk patologisk service- og forskningslaboratorium.

Klinisk patologi

Sentrallaboratoriet utfører kjemiske, hematologiske, endokrinologiske, histologiske og cytologiske analyser i pasientprøver, både fra høgskolens klinikker og fra veterinærpraksiser i hele landet. Histologiske undersøkelser for høgskolens klinikker og eksterne privatklinikker ("PatLab") utføres i samarbeid med histologer ved Seksjon for anatomi og patologi.

Rekvirentene gis videre råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar. Laboratoriet bistår i forskningsprosjekter som omfatter problemstillinger sentrallaboratoriet har spesiell kompetanse i samt utøver egen forskningsaktivitet for å kunne være en aktiv del av det internasjonale veterinærmedisinske klinisk-patologiske fellesskapet.

Published 23. september 2014 - 11:12 - Updated 9. mars 2017 - 13:33