Seksjon for genetikk

Seksjon for genetikk underviser veterinærstudenter for at de skal ha best mulig kunnskap om hvordan genetiske mekanismer påvirker helse, velferd og produksjon hos dyr og fisk.

Genetikk

Seksjonen har stor forskningsaktivitet omkring kartlegging av hvilke gener som påvirker egenskapene nevnt ovenfor, samt å skaffe ny kunnskap om hvordan disse genene reguleres og uttrykkes.

Seksjonen gir veiledning når det gjelder genetisk testing for sykdommer hos dyr og har dessuten stor aktivitet innen genetisk identifikasjon av individer, raser, arter og populasjoner ved hjelp av moderne DNA-teknologi (f.eks. ved tvil om avstamning/ faunakriminalitet/ kriminalsaker).

Published 23. september 2014 - 11:00 - Updated 9. august 2017 - 15:51