Seksjon for anatomi og patologi

Seksjon for anatomi og patologi har ca. 30 ansatte. Seksjonen har ansvar for undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i anatomi (læren om organismens normale oppbygning og utvikling) og patologi (læren om sykdommer) hos husdyr.

Anatomi og patologi

 Viktige forskningstemaer ved seksjonen er immunsystemet hos husdyr og fisk, sykdommer hos oppdrettsfisk, sykdomsutvikling (patogenese) hos husdyr og fisk inkludert prionsykdommer og kroniske inflammatoriske tarmsykdommer. Obduksjon av dyr og undersøkelse av vevsprøver (biopsier) utføres også.

Published 19. september 2014 - 12:34 - Updated 8. juni 2017 - 13:21