Seksjon for akvamedisin og ernæring

Seksjon for akvamedisin og ernæring har ansvaret for undervisningen i akvamedisin og husdyrernæring for veterinær- og masterstudentene. Undervisningen er i stor grad forskningsbasert og forskningsaktiviteten ved seksjonen er todelt.

Akvamedisin og ernæring

Innen akvamedisin er forskningen konsentrert omkring infeksjonsmedisinske problemstillinger i akvakultur, med hovedvekt på virusinfeksjoner hos laksefisk, i særlig grad Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus (IPNV).

Innenfor ernæring er forskningen rettet mot uløste spørsmål omkring virkninger av vegetabilske formidler og antinæringsstoffer på fordøyelsesfysiologiske forhold. For tiden er nye proteinkilder i for til oppdrettsfisk i fokus og virkninger på histologiske, molekylære, biokjemiske, hormonelle studeres. Seksjonen deltar som ”Tarm og helsegruppen” innenfor The Aquaculture Protein Center (Center of Excellence).

Published 23. september 2014 - 10:55 - Updated 24. november 2016 - 13:51