Ledelsen

  • Instituttleder:

Ole Taugbøl

  • Seksjon for anatomi og patologi:

Gjermund Gunnes

  • Seksjon for biokjemi og fysiologi:

Finn-Arne Weltzien

  • Seksjon for akvamedisin og ernæring: 

Åshild Krogdahl

  • Seksjon for genetikk:

Frode Lingaas

  • Seksjon for klinisk patologi:

Stein Istre Thoresen

Published 23. september 2014 - 13:52 - Updated 7. november 2017 - 15:41