Basalfag og akvamedisin

Institutt for basalfag og akvamedisin

Bannerbilde Basam
Vår forskning fokuserer på helse, velferd, sykdom og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr. Vi har et bredt fagmiljø innen basale og parakliniske veterinærmedisinske fag med fokus på både grunnleggende og mer anvendt forskning.
Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

Om instituttet

Institutt for basalfag og akvamedisin er ett av fire institutter som utgjør NMBU Veterinærhøgskolen. Instituttene samarbeider om utdanning av veterinærer og dyrepleiere.