Kunnskapsnotater

Forskningsrådets forskningsprogram BIONÆR lyste våren 2019 ut midler til produksjon av kunnskapsnotater innen landbasert matproduksjon, som skulle ferdigstilles innen 15. november 2019. NMBU Veterinærhøgskolen, ved Randi Oppermann Moe, Camilla Kielland og Yngvild Wasteson, fikk innvilget midler og har ledet utredningene om henholdsvis dyrevelferd (KUNVEL), dyrehelse (KUNDYR) og mattrygghet (KUNMAT).

Hovedmålet med kunnskapsnotatene er å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning i Norge innen disse teamene hos matproduserende landdyr i perioden 2012-2019. Oversikten baseres i hovedsak på forskningsprosjekter og publikasjoner i denne perioden, som er relevante for tematikken. Notatene skal oppsummere status for denne forskningen i Norge per i dag og identifisere kunnskapshull og fremtidige forskningsbehov.

Notatet for KUNDYR er avgrenset til å gjelde dyrehelse hos storfe, småfe, fjørfe, svin og reinsdyr. KUNVEL har også inkludert hest. KUNMAT har også med landbasert produksjon av fisk. Prosjektgruppene jobbe nå med å implementere relevante innspill til forskningsbehov og ferdigstille kunnskapsnotatene. Notatene ble presentert for Forskningsrådet 5 desember.

KUNVEL-utredgninger har vært et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen (prosjektledelse), Instiutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Veterinærinstuttet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

KUNDYR-utredningen har vært et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen (prosjektledelse), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU og Veterinærinstituttet.

KUNMAT-utredningen har vært et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen (prosjektledelse, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU, Nofima og NIBIO

 

Kunnskapsnotatene:

Published 18. november 2019 - 10:37 - Updated 22. januar 2020 - 14:30