Boklansering: Kjemisk mattrygghet

Boklansering: Kjemisk mattrygghet

Hendelse avsluttet
Boklansering
Kl.
14:00 - 16:00

Velkommen til lansering av boka Kjemisk mattrygghet av Jan Erik Paulsen og Jan Alexander!

Læreboka Kjemisk mattrygghet handler om hvordan ulike grupper av kjemiske stoffer overføres til maten, giftvirkningene av stoffene, hvordan ekspertene vurderer helserisiko og hvordan myndighetene håndterer helserisikoen ved hjelp av regelverk og tilsyn.

Boka er i utgangspunktet skrevet fordi veterinærstudentene manglet en oppdatert lærebok som dekker hele pensum i kjemisk mattrygghet, men den egner seg også for andre studenter, fagpersoner innen matfagene og matforvaltningen, og andre som ønsker å orientere seg i fagfeltet.

Les mer her

 Sted: Auditorium Hippocampus, Veteirnærbygningen

 Program:

Kl. 14.00 – 14.30

  • Innledning ved instituttleder Trine Marie L'Abée-Lund.
  • Presentasjon av boka ved Jan Erik Paulsen og Jan Alexander.
  • Spørsmål og diskusjon.

Kl. 14.30 – 16.00

  • Diskusjon, mingling og enkel servering i foajeen.

Jan Erik Paulsen er professor emeritus i mattoksikologi ved Veterinærhøgskolen (NMBU). Han har spesialkompetanse innen fysiologi, patologi, mattoksikologi, kjemisk karsinogenese, ernæringsbiologi og helserisikovurderinger av mat.

Jan Alexander er leder av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Han har spesialkompetanse innen human medisin, mattoksikologi, kjemisk karsinogenese, ernæringsbiologi og helserisikovurderinger av mat. Han var professor II i mattoksikologi ved Veterinærhøgskolen (NMBU) og deltok i undervisningen og fagutviklingen i kjemisk mattrygghet sammen med Jan Erik Paulsen. Begge har et stort antall vitenskapelige artikler og rapporter fra nasjonale og internasjonale vitenskapskomiteer.

Sted
NMBU Veterinærbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 5. mai 2022 - 17:10 - Updated 9. mai 2022 - 11:06