Aktuelt

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Visste du at pandemier nesten alltid begynner med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske?

Molly måtte gjennom komplisert hjernekirurgi

Molly måtte gjennom komplisert hjernekirurgi

Svulsten i hjernen til Molly hadde vokst seg gjennom kraniet. For å redde henne, måtte kirurgene gjennomføre en komplisert operasjon som de aldri før hadde utført. Takket være tverrfaglig kompetanse fra nevrologer, radiologer, kirurger, anestesiologer og dyrepleiere, er Molly nå i god form og på bedringens vei.

Tredemølle til funksjonstest av travhester

Tredemølle til funksjonstest av travhester

Luftveislidelser eller dårlig prestasjoner på travbanen?
Hesteklinikken tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening. Vi har også test for luftveislidelser. Siste mulighet før Dyresykehuset – hest åpner på Ås.

Haiker bakterier og virus med mikroplast?

Haiker bakterier og virus med mikroplast?

De fleste vet at mikroplast er skadelig for livet i havet. Men kan det også være slik at mikroplasten sprer og beskytter bakterier og virus slik at de smitter mennesker via mat og vann? Det forsøker forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen å finne ut av.

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

14 stipendiater i det internasjonale forskningsprosjektet ChickenStress forteller om hvordan de håper å bidra til bedre velferd for eggleggende høner.

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Ved å lage en kunstig fisketarm, håper forskere å kunne redusere antall dyreforsøk når de tester om framtidas laksefôr kan bestå av insekter, alger eller bakterier.

Klassifisering av dødsårsaker kan gi bedre fiskevelferd og redusere dødeligheten

Klassifisering av dødsårsaker kan gi bedre fiskevelferd og redusere dødeligheten

Å forbedre klassifiseringen av dødsårsaker i norsk havbruksnæring kan gi betydelige gevinster for fisk, samfunn og oppdretter.

Koker ned tre års forskning til fire minutter

Koker ned tre års forskning til fire minutter

Stipendiat Hannah Harjen forsker på hoggormbitt hos hund. Nå deltar hun i Forsker Grand Prix og konkurrerer om å bli kåret til Norges beste forskningsformidler.

Ikke mistanke om nytt utbrudd

Ikke mistanke om nytt utbrudd

Dyresykehuset - smådyr har hatt noen forekomster av blodig diaré hos hund i høst, men ingenting tyder på at vi står overfor et lignende sykdomsutbrudd som i fjor høst.

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Det er ikke bare dyrene som kommer til å bli godt ivaretatt når Veterinærhøgskolen flytter til Ås. Utenfor den nye Veterinærbygningen har studenter ved Landskapsarkitektur laget studenthager, blomstereng og solsikkeeng for insektene.

Vi endrer navn til Dyresykehuset

Vi endrer navn til Dyresykehuset

I forbindelse med flyttingen til Ås endrer vi nå navn fra Smådyrklinikken og Hesteklinikken til Dyresykehuset – smådyr og Dyresykehuset - hest.

Inaktivering av PRV

Inaktivering av PRV

En ny studie har testet hva som skal til for å inaktivere Piscint orthoreovirus (PRV) hos laks.

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Det kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner for mennesker.

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks.

Annerledes kandidatseremoni på Veterinærhøgskolen

Annerledes kandidatseremoni på Veterinærhøgskolen

Koronapandemien og flyttingen til Ås skapte en spesiell ramme for kandidatene i veterinærmedisin og dyrepleie på Veterinærhøgskolen NMBU fredag.

Bekjemper epidemier gjennom utdanning

Bekjemper epidemier gjennom utdanning

NMBU Veterinærhøgskolen har i over 20 år jobbet med å bedre folks helse i sentral-afrikanske land gjennom å styrke utdanning og forskning på sykdommer som smitter fra dyr til mennesker.

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal forske på hvordan vi bedre kan utnytte marine ressurser.

Skrivekonkurranse om studentenes hemmelige liv

Skrivekonkurranse om studentenes hemmelige liv

Har du en god penn og en god historie? Da vil vi gjerne at du skriver et essay om studentlivet på Adamstuen. Vinneren blir publisert i et magasin som skal feire tiden på Adamstuen fra 1935 til i dag.

Sitter du på en god historie fra Adamstuen?

Sitter du på en god historie fra Adamstuen?

Vi utlyser en skrivekonkurranse for alle som jobber eller studerer/har studert ved Norges Veterinærhøgskole/Veterinærhøgskolen NMBU. Vi ønsker essay med temaet «Gode historier fra Adamstuen». Vinneren blir publisert i et magasin som skal feire tiden på Adamstuen fra 1935 til i dag.

Veterinærstudiet får 20 nye studieplasser

Veterinærstudiet får 20 nye studieplasser

I dag kom den gledelige nyheten om at NMBU Veterinærhøgskolen får 20 nye, fullfinansierte studieplasser på veterinærstudiet fra høsten 2020.

Veterinærer er vant til å håndtere koronavirus

Veterinærer er vant til å håndtere koronavirus

Kan veterinærmedisin og kunnskap om koronavirus hos storfe være nyttig i kampen mot den humane versjonen? Godt planlagte systematiske kontrollprogram gir god koronakontroll i dyrebesetninger, forteller professor i infeksjonsmedisin.

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Når temperaturen i havet stiger, synker nivåene av oksygen. Det er kritisk for oppdrettslaksen.

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Ny forskning ved Veterinærhøgskolen, NMBU, viser at PMCV, viruset som forårsaker hjertesprekk hos laks, forandrer seg underveis i en infeksjon. Det er sannsynlig at en dominerende og aggressiv variant fører til utbrudd av sykdommen.

Kraftig økning i søknader til veterinærstudiet

Kraftig økning i søknader til veterinærstudiet

Antall søkere til veterinærstudiet har økt kraftig, mens antall søkere til dyrepleierstudiet har sunket. De første søkertallene fra Samordna opptak er klare.

Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr

Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og Den norske veterinærforening anbefaler per i dag ikke å teste kjæledyr for Sars-CoV-2. Rådet gis i samråd med Folkehelseinstituttet.

Hva skjer når dyr smitter mennesker?

Hva skjer når dyr smitter mennesker?

Rabies, Borreliose, Toksoplasmose, Ebola, Sovesyke, Pest og nå Korona. Alle disse er zoonoser - sykdommer som har begynt hos dyr og har smittet oss mennesker. Hvordan skjer det og hvordan kan vi forsvare oss? Nå gir NMBU deg åpen tilgang til videoundervisningen om dette emnet - se lenker i saken. 

Fisk som trener, blir smartere

Fisk som trener, blir smartere

Villaks som blir utsatt for fysisk trening i klekkeriet, har en mer utviklet hjerne enn laks som ikke trener. Det kan hjelpe dem med å overleve i naturen. Denne kunnskapen kan også være viktig for oppdrettsnæringa og for forskning på sykdom hos mennesker.

Kloakken kan gi korona-svar

Kloakken kan gi korona-svar

Kan kloakken gi svar om koronapandemien? Neste gang et nytt virus nærmer seg Norge, kan prøver fra renseanleggene bli til et tidlig varslingssystem.

Dyr og menneskers helse henger sammen

Dyr og menneskers helse henger sammen

Veterinærene Hannah Joan Jørgensen og Carlos das Neves ved Veterinærinstituttet har, i lys av koronavirus-pandemien, skrevet en artikkel om hvor viktig det er med samspill mellom humanmedisin og veterinærmedisin for å forhindre framtidige pandemier.

Korona - Smitteverntiltak ved Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr

Korona - Smitteverntiltak ved Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr

Dyresykehuset - smådyr holder åpent, men følger anbefalinger fra landets helsemyndigheter og deltar i dugnaden med å redusere smittepresset i samfunnet.

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

En ny doktorgradsavhandling ved Veterinærhøgskolen viser hvordan man effektivt kan måle antistoffer hos laks. Funnene kan føre til mindre tap av fisk, økt fiskevelferd og bidra til en mer bærekraftig laksenæring.

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Politikere må stille strengere krav, forbrukere ta andre valg. Men, ja: Vi kan snu utviklingen mot en ubeboelig planet - og det er mange, og kanskje uventede, løsninger som kan hjelpe oss dit.

Melkeroboten kan si ifra når kua ikke har det bra

Melkeroboten kan si ifra når kua ikke har det bra

Ny forskning viser at data fra melkeroboter kan bidra til bedre dyrehelse og bedre produktivitet på melkegårder.

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Ved en tilfeldighet fant Oskar et nytt organ i laks. Han lette egentlig etter noe annet, og nå må lærebøkene skrives om.

Kan skrantesyke hos rein spre seg til sau?

Kan skrantesyke hos rein spre seg til sau?

Forskere undersøker om den smittsomme skrantesyken kan spre seg til beitende sau i Nordfjella etter at sykdommen ble oppdaget hos rein i samme fjellområdet i 2016.

Sider