Først i Norge med morgendagens 4D-løsning på bildediagnostikk

Mandag 6. september besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad NMBU Sandnes og SEARCH i forbindelse med installasjonen av det nye CT- og røntgensystemet Alphenix 4DCT, som ferdigstilles i disse dager.

Trenings-lab for sykehus
Det nye systemet er en fullintegrert løsning som består av CT-skanneren Aquilion One Genesis og røntgenmaskinen Alphenix Sky+, og er det første av sitt slag i Norge.

– I tillegg til at de to maskinene snakker med hverandre, har utstyret en bildekvalitet som er uten sidestykke. Det er state of the art-utstyr, og det er ingen norske sykehus eller laboratorier som har dette ennå. Grunnen til at vi på SEARCH gikk for denne løsningen er at vi ser for oss å være trenings-lab for sykehus som etter hvert skal ta i bruk morgendagens løsninger, sier avdelingsleder for Seksjon for småfeforskning og dyrehelse, Marianne Oropeza-Moe.

– I tillegg skal utstyret brukes innen forskning- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med våre partnere Universitetet i Stavanger (UiS), og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad klippet snoren på NMBU Sandnes og SEARCH sitt nye CT- og røntgensystem Alphenix 4DCT, som ferdigstilles i disse dager.

Foto
NMBU

Biomedisinsk forskning
I henhold til SEARCH sin visjon skal senteret fremme biomedisinsk forskning, utdanning og innovasjon gjennom å etablere tverrsektorielle forsknings- og innovasjonsprosjekter, støtte utdanningsforløpet av helse- og veterinærpersonell, være en testlab for nytt utstyr og behandlingsmetoder og bidra til nye helsenæringer. Målet er å få kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder til nytte for både dyr og mennesker.

Det nye utstyret skal altså brukes til forskning og undervisning innen humanmedisinske, veterinærmedisinske, medisinsk-tekniske og teknologiske fagfelt.

Kan bidra til teknologiske gjennombrudd
Olaug Bollestad understreket i sin tale at det nå ligger til rette for at SEARCH kan bidra til fremtidige teknologiske gjennombrudd. Hun påpekte imidlertid at internasjonale kontakter blir viktig siden Norge er et for lite land til å utvikle teknologi i verdensklasse på egen hånd.

– Skulle Universitetet i Stavanger få politisk gjennomslag for selvstendig medisinstudium og gradsrett i fremtiden, er SEARCH også et aktuelt sted for undervisning av medisinstudenter innen flere fagfelt, inkludert radiologi, sa Bollestad.

Det nye utstyret skal brukes til forskning og undervisning innen humanmedisinske, veterinærmedisinske, medisinsk-tekniske og teknologiske fagfelt.

Foto
NMBU

Fremtidsrettede løsninger
 nye systemet har flere finesser som er helt nye og framtidsrettede. Den integrerte løsningen er tidsbesparende.

– Utstyret har en funksjon som gir mulighet for å navigere lesjonsfokusert mellom CT og angiosystemet. Man markerer en region av interesse enten i CT-bildene eller i en angioserie. CTen eller angiosystemet navigerer automatisk til det valgte anatomiske punktet. Dette er en viktig funksjon når vi skal utføre intervensjonsradiologi, der radiologen gjennomlyser området som skal behandles mens han eller hun gjennomfører prosedyren, forklarer Oropeza-Moe.

Ved hjelp av utstyrets funksjoner kan man altså se, diagnostisere, planlegge, gjennomføre prosedyrer og sjekke utfallet av prosedyrene i ett og samme rom på kort tid. Via manøverkonsollen som er festet til bordet, styres posisjoneringen av både angio-og CT system. På 30 sekunder kan operatøren med ett enkelt tastetrykk bytte modalitet.

Rask utvikling
Oropeza-Moe forklarer at utviklingen innen radiologi går svært kjapt.

– Nå har vi fått en maskin med 16 cm detektor og en rotasjonshastighet på opp til 0,275 sekunder.  Utstyret muliggjør undersøkelser av hjerne, hjerte, ledd og dynamiske undersøkelser, som perfusjon, i en enkelt rotasjon. Hele hjertet kan avbildes på én rotasjon for analyse av koronarkar eller et helt hjerteslag for komplett funksjonsanalyse. Hvert enkelt rekonstruerte 3D-volum representerer eksakt samme hjertesyklus og gir bilder uten bevegelsesartefakter.

Utstyret benytter Deep Learning-teknologi for å optimalisere detaljoppløsning og redusere innhold av bildestøy ved hjelp av avansert rekonstruksjon. SEARCH utvider nå teamet som jobber ved senteret slik at de også har radiolog og radiografer fra SUS knyttet til senteret.

Benmineralisering i dyr og karakterisering av Nordsjø-prøver
Systemet er utstyrt med dual energy eller spektral CT, som vil si at det skanner med to energispekter, og gjør at man kan gå inn og rekonstruere flere typer bilder.

– Man kan eksempelvis beregne innhold av iod, calcium eller urinsyre og se på distribusjonen av dette, noe som blant annet er interessant med tanke på aterosklerosestudier (åreforkalkning). Et annet eksempel er undersøkelser av benmineralisering i knokler til dyr, forklarer Oropeza-Moe.

Denne funksjonen har SEARCH skaffet med særlig tanke på problemstillinger innen dyrehelse og UiS sin forskning på petroleumsteknologi.

– Vi har en ECPHM spesialistkandidat som for tiden jobber med et prosjekt der kartlegging av årsaker til halthet hos gris er en overordnet målsetning, og her kan utstyrspakken være med på å gi oss et bedre innblikk i beinstruktur og -styrke.

Videre har SEARCH planer om å bruke utstyret til å skanne boreprøver fra Nordsjøen for å se på mineraldistribusjon.

– Det er vesentlig for UiS sin forskning, og på sikt ser vi for oss at oljefirmaer kan bruke SEARCH til å scanne sine prøver.

Videre samarbeid med leverandørene
NMBU og SEARCH inngår samtidig en samarbeidsavtale med leverandørene Canon Medical Systems Europe og Tromp Medical AS.

– Tanken er at leverandøren skal kunne bruke SEARCH til videreutvikling av eget utstyr samtidig som SEARCH kan dra nytte av leverandørens kontaktnett og kompetanse for å kunne tilby best mulige tjenester til våre brukere.

Samarbeidsavtalen innebærer også at Tromp Medical og Canon Medical Systems støtter en ph.d.-stilling ved SEARCH med ressurser og ekspertise fra hovedkontoret.

Published 14. september 2021 - 10:10 - Updated 20. september 2021 - 11:55