Forsinket studiestart på Ås for VET

Det går fram i en melding fra Statsbygg onsdag 25. mars. Her er meldingen i sin helhet:   

Samfunnsrestriksjonene som har blitt innført i forbindelse med Covid 19-situasjonen har hatt konsekvenser for byggeplassen på Campus Ås. Dels er antallet mennesker i produksjon redusert, dels kommer ikke alle varer og leveranser til avtalt tid. Produksjonen holdes i gang, men i et lavere tempo enn tidligere.  

Det innebærer at Statsbygg likevel ikke kan gi tilgang til byggene for prøvedrift 15. juni. Den 24. mars besluttet regjeringen å forlenge varigheten på de innførte restriksjonene. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å sette ny dato for oppstart prøvedrift.  

Det er imidlertid klart at det ikke vil være mulig å ta byggene i bruk i tide til studiestart høsten 2020.  Statsbygg vil komme tilbake til når ny dato for ferdigstillelse vil være, og i samarbeid med NMBU og VI avklare de praktiske konsekvenser dette vil ha. Så snart dette er klart vil det komme ytterligere informasjon. 

På grunn av den generelle usikkerheten knyttet til hvordan ukene fremover blir, har vi foreløpig ikke fått noen ny dato for ferdigstillelse.  

Så snart vi får mer informasjon fra Statsbygg vil ledelsen ved Veterinærhøgskolen i samarbeid med Prosjekt Campus jobbe med å få på plass en ny flytteplan.  

Vi håper det lar seg gjennomføre å starte opp undervisning på Ås i januar 2021.

Published 26. mars 2020 - 11:41 - Updated 31. mars 2020 - 11:02