Korona - Smitteverntiltak ved Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr

Vi har åpent for alvorlig syke dyr hele døgnet. Ring oss som vanlig på telefon 67 23 23 23 i åpningstiden (hverdager 8-19, lørdag 12-15) eller 820 90 102 (utenfor åpningstid).

 I tilfeller der dyret ikke er alvorlig sykt eller det er snakk om planlagt helsebehandling, må behandling vente til myndighetene lemper på de strenge tiltakene som ble innført 12. mars.

 Vi har innført flere smitteverntiltak som du som besøkende vil merke:

  • Døra vår er låst, så du må ringe på (eller ringe oss på telefon) når du er utenfor.
  • Vi håndhilser ikke.
  • Vi forsøker å holde god avstand mellom mennesker (ca. 1 meter), både på venterommet og i undersøkelsesrommet.
  • Må du hoste eller nyse, må dette gjøres i et papir som deretter kastes. Vask hendene etterpå. Har du ikke papir for hånden, host i albuekroken.
  • Vi har ekstra fokus på hygiene i klinikken i disse dager, og vask og desinfeksjon av overflater blir utført hyppigere enn ellers.

 Du som eier kan dessverre ikke komme til oss dersom du

  • Er i karantene (pga. påvist virus, kontakt med smittet person eller har vært i utlandet utenfor Norden)
  • Har luftveissymptomer eller feber

Dersom du er syk eller i karantene, prøv å få noen andre til å reise inn med dyret ditt.

Gi oss beskjed dersom dyret kommer fra et hjem der folk er syke av koronavirus eller sitter i karantene.

Er du i tvil om dette gjelder deg, eller er du i karantene og har et akutt sykt dyr? Ring oss og søk råd!

For mer informasjon om dyr og koronaviruset, se Veterinærinstituttets nettsider.

Dyresykehuset forholder seg forøvrig til informasjonen og rådene Mattilsynet gir til veterinærer.

Published 13. mars 2020 - 11:54 - Updated 11. mai 2020 - 15:39