Åpent midtveisseminar for forskningsprosjektet om digital dermatitt hos storfe

I tillegg til midtveisevaluering av Lina Ahléns doktorgradsavhandling "Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious disease threatening the animal welfare”, vil Cecilie Ødegård fra GENO, Ingrid Toftaker fra Veterinærhøgskolen og Åse Margrethe Sogstad fra Animalia holde innlegg.

Seminaret holdes torsdag 14. november fra 09:30-14:00 i Auditorium 1.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men de som ønsker lunsj, må melde seg på til terje.fjeldaas@nmbu.no senest mandag 11. november.

Program:

09:30-0945:
Åpning med kaffe

09:45-10:30: Midtveis PhD-evaluering: “Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle – a contagious disease threatening the animal welfare” Status – foreløpige resultater – planer - PhD-stipendiat Lina Ahlén, NMBU

10:30-10:45: Kaffepause

10:45-11:15:
Genetiske analyser av digital dermatitt - foreløpige resultater - Forsker Cecilie Ødegård, GENO

11:15-11:30: Dyreforflytninger og digital dermatitt - Forsker Ingrid Toftaker, NMBU Veterinærhøskolen

11:30-12:15: Lunsj

12:15-13:00:
Handlingsplan for DD - overvåkning, kontroll og forebyggende tiltak - Spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad, Animalia

13:00-13:20:
Fordypningsoppgave, søknad om IPN – prosjekt for utvikling av diagnostiske metoder ved VI i Oslo, oppsummering - Prosjektleder Terje Fjeldaas

13:20-13:50: Diskusjon

13:50-14:00: Kaffepause

14:00-15:00: Lukket prosjektgruppemøte


Programmet i pdf-format

Published 1. november 2019 - 13:15 - Updated 1. november 2019 - 14:18