Får hunden din smertestillende medisin?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har en hund som går på smertestillende. Vi jobber med en studie om bruk av NSAIDs til hund.

NSAIDs er legemidler som brukes for å behandle smerter og betennelse hos mennesker og dyr. De vanligste preparatene er Metacam, Rimadyl, Onsior og Previcox.

NSAIDs er generelt trygt å gi til hund, men kan noen ganger gi bivirkninger. De vanligste er oppkast og diaré på grunn av skader på slimhinnen i magesekk og tarm.

Deltagelse i prosjektet krever kun utfyllelse av et enkelt web-basert spørreskjema. Du vil få tilsendt dette spørreskjema 10-14 dager etter at du takket ja til å delta i studien.

For å delta i studien, oppgir du din e-post i infoskriv i resepsjonen ved Smådyrklinikken. Dette infoskrivet skal leveres i resepsjonen samme dag som veterinærbesøket.

Har du spørsmål til studien, kontakt Kristin Herstad eller Gudrud Seeberg Boge.

 

Published 24. April 2019 - 13:48 - Updated 24. April 2019 - 15:31