Inviterer til prøveforelesninger i farmakologi

Forelesningene er åpne og alle studenter er spesielt velkomne. Forelesningene er 30 minutter lange og en del av ansettelsesprosessen til ny førsteamanuensis i farmakologi. 

Tirsdag 23. april 2019, auditorium 5, bygg 11
09.00–09.30 Farmakodynamikk: fysiologi møter farmakologi, Marit Bakke.
09.30–10.00 Hvilken rolle spiller bioaktive stoffer i planter som veterinærmedisin? Aksel Bernhoft.
10.15–10.45 Ny innsikt om en gammel bekjent: toksikodynamikk og –kinetikk til mykotoksinet deoxynivalenol, Christiane Fæste.

Mandag 29. april 2019, auditorium 2, bygg 1
11.00-11:30 Hvordan bevare effekten av veterinære antiparasittære midler for framtiden? Kiran Kaur.

Ta tiden og muligheten til å lære noe av den kunnskapen disse fire sitter på. Velkommen.

Published 10. April 2019 - 13:29 - Updated 10. April 2019 - 13:29