Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer

Kveldskurs for smådyrveterinærer

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer. Meld deg på her.
Påmeldingsfrist er mandag 26. november klokken 14:00.

Program
17.00-18.00 Servering
18.00-18.15 Velkommen ved instituttleder Sverre Ludvig Seierstad.
18.15-18.30 Henvisning til Smådyrklinikken ved henvisningskoordinator Caroline Marki Karlsen.
18.30-19.30 TEMA: «Stabilisering og væskeresuscitering før henvisning» ved universitetslektor Ragnhild Skulberg.
19.30-20.00 Pause med frukt
20.00-20.45 TEMA: «Anestesi ved kardiovaskulær sykdom, kasusbasert tilnærming» ved førstelektor og diplomat Andreas Lervik
20.45-21.15 Kaffe
21.15-21.55 TEMA: «Glomerulopatier – diagnostiske og terapeutiske utfordringer» ved førsteamanuensis Heidi Sjetne Lund
21.55-22.00 Oppsummering og avslutning

Flere av våre dyktige medarbeidere vil være til stede under kvelden for spørsmål og faglig prat, blant annet landets eneste diplomat i indremedisin for hund og katt, Kristin Paaske Anfinsen

Tusen takk til Dechra for bidrag til denne kurskvelden.

Link til påmelding: https://form.nmbu.no/view.php?id=283282 

Published 5. november 2018 - 15:54 - Updated 5. november 2018 - 15:54