Kveldskurs for smådyrveterinærer

Nærmere åtti veterinærer deltok på kveldskurset hos Smådyrklinikken torsdag 29.november. Veterinærene jobber til vanlig ved flere enn femti ulike klinikker i Oslo, Akershus og Østfold, og vi synes det er veldig hyggelig at så mange møtte opp!

Presentasjonene fra kurset er nå tilgjengelige digitalt, lenkene ligger nederst på denne siden.

Merk at disse er laget som supplement til den muntlige presentasjonen, og vil i seg selv ikke være utfyllende for temaene. Vi håper likevel de kan være til nytte for dere som deltok. 

Program for kveldskurset 29.november 

17.00-18.00 Servering
18.00-18.15 Velkommen ved instituttleder Sverre Ludvig Seierstad.
18.15-18.30 Henvisning til Smådyrklinikken ved henvisningskoordinator Caroline Marki Karlsen.
18.30-19.30 TEMA: «Stabilisering og væskeresuscitering før henvisning» ved universitetslektor Ragnhild Skulberg.
19.30-20.00 Pause med frukt
20.00-20.45 TEMA: «Anestesi ved kardiovaskulær sykdom, kasusbasert tilnærming» ved førstelektor og diplomat Andreas Lervik
20.45-21.15 Kaffe
21.15-21.55 TEMA: «Glomerulopatier – diagnostiske og terapeutiske utfordringer» ved førsteamanuensis Heidi Sjetne Lund
21.55-22.00 Oppsummering og avslutning

Flere av våre dyktige medarbeidere var til stede under kvelden for spørsmål og faglig prat, blant annet landets eneste diplomat i indremedisin for hund og katt, Kristin Paaske Anfinsen

Tusen takk til Dechra for bidrag til denne kurskvelden.

 

Published 5. november 2018 - 15:54 - Updated 16. desember 2018 - 21:05