Dyrevelferdsseminar på Adamstuen

Dyrevelferdsforskning på Adamstua og Ås – fra fiskens bevissthet til hesters valg av dekken. 

Programmet består av korte, populærvitenskapelige foredrag med smakebiter fra vår forskning på dyrevelferd hos ulike arter. Temaene spenner vidt fra dyrs emosjoner til velferdsvurderinger, menneske-dyr forhold og praktiske tiltak for bedring av dyrevelferd. 

Tid: Fredag 8. juni 2018, kl. 10–15
Sted: Fellesauditoriet, Ullevålsveien 76, 0454 Oslo

Program
10.00 Åpning ved Gudbrand Bakken, tidligere Veterinærdirektør og tidligere leder av Rådet for dyreetikk

10.10 Faglig sesjon 1

 •  Hva er dyrevelferd? professor Randi Oppermann Moe
 •  Bevissthet hos dyr: hva føler fisken? førsteamanuensis Janicke Nordgreen
 •  Teknologi møter biologi: Visualisering av dyrs emosjoner, professor Randi Oppermann Moe
 •  Kvalitative atferdsvurderinger - velferd sett fra dyras ståsted, forsker Solveig Marie Stubsjøen

11.20 Lunsj

12.00 Faglig sesjon 2

 • Miljøberikelse for bedre velferd hos slaktekylling, professor Ruth Newberry
 • Halebiting hos slaktegris, professor Andrew Janczak
 • Plass til får? professor Knut Bøe
 • God ridning med eller uten bitt? Hva sier hesten? avdelingsingeniør Nina Kalis
 • Mishandling og vanskjøtsel, postdoktor Karianne Muri

13.00 Kaffepause

13.15 Faglig sesjon 3

 • Ku og kalv sammen – løsninger og utfordringer, postdoktor Julie Føske Johnsen
 • Kan kalven få mer melk? forsker Kristian Ellingsen-Dalskau
 • Hvordan påvirker bonden dyrevelferden? postdoktor Karianne Muri
 • Hva er en god mor? Om morsegenskaper hos gris, postdoktor Marko Ocepek
 • Dekken eller ikke dekken – spør hesten! seniorforsker Cecilie Mejdell

14.45 Oppsummering og avslutning ved Gudbrand Bakken

Meld deg på her. Arrangementet er gratis, men av hensyn til servering må vi be om påmelding innen 1. juni. 

Forskergruppe Dyrevelferd NMBU Veterinærhøgskolen
Faggruppe Etologi og Husdyrmiljø NMBU
Forskergruppe Dyrevelferd Veterinærinstituttet

Published 23. mai 2018 - 12:26 - Updated 23. mai 2018 - 12:26