Hvorfor er det så mange kvinner på veterinærstudiet?

Veterinærstudiet var lenge sterkt mannsdominert. Fra 1935 til 1968 var andelen kvinner stort sett mellom 0 til 15 prosent. Men i 1969 begynte plutselig andelen kvinner å øke, og rundt 1990 var det omtrent 70 prosent av studentene kvinner. Siden har nivået holdt seg på omtrent 70 prosent eller mer. De ti siste årene har andelen kvinner ligget over 80 prosent og var oppe i 93 prosent kvinner da studiet mistet tilleggspoeng for menn i skoleåret 2017-2018.

Inntoget av kvinner i universitetsstudiene var et generelt trekk gjennom 1900-tallet. Omslaget i veterinærstudiet er likevel spesielt. Det forble mannsdominert svært lenge, og slo om på bare 20 år.  

Internasjonalt fenomen at flere kvinner enn menn velger veterinæryrket
Fenomenet er internasjonalt innen veterinærmedisin. Men de oversiktlige forholdene i Norge gjør omslaget ved Norges Veterinærhøgskole svært godt egnet for en vellykket samfunnsvitenskapelig undersøkelse. Hvorfor kom dette omslaget? Hva betød det for studentmiljøet og for veterinærmedisinen som helhet? 

For noen år siden tok Tore Sivertsen, førsteamansuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen, med støtte fra rektor og Den Norske Veterinærforening, initiativ til å få inn relevante forskningsmiljøer for å studere emnet. Etter litt leting viste det seg at forskere innenfor historie og tverrfaglige kulturstudier ved NTNU i Trondheim likte idéen. De har veiledere, og mener det er grunnlag for flere gode masteroppgaver i dette materialet. Blant de interesserte forskerne er førsteamanuensis Thomas Brandt (historie), førsteamanuensis Berit Gullikstad og professor Agnes Bolsø (tverrfaglige kulturstudier).  

Så her ligger alt til rette for flere kjempespennende oppgaver for engasjerte masterstudenter i samfunnsvitenskap. 

Kjenner du eller er du selv potensiell masterstudent i historie, sosiologi eller annen samfunnsvitenskap? Kjenner du noen som er interessert i en masteroppgave om det store kjønnsskiftet ved Norges Veterinærhøgskolen i årene 1969-1990?

Ta kontakt med Tore Sivertsen, tidligere førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Vil du vite mer? 

Published 23. mai 2018 - 9:19 - Updated 23. mai 2018 - 15:05