To dager med sterk kost om vanskjøtsel og mishandling

– Vi har samlet helsepersonell, barnevernansatte, politi og dyrehelsepersonell til dette kurset. Det er et åpenbart behov for en tverrfaglig tilnærming til mishandlings- og vanskjøtselsaker, forteller faglig ansvarlig for kurset, postdoktor Karianne Muri ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Blant annet fikk deltakerne høre tannlege og spesialist i pedodonti, Anne Rønneberg, fra Odotologisk fakultet fortelle om tannhelsetjenestens arbeid med å avdekke barnemishandling. Rettsmedisinsk rådgiver Mary Jo Vollmer-Sandholm fra Ullevål sykehus holdt også et meget sterkt foredrag om barnemishandling og de omfattende konsekvensene det medfører. Freda Scott-Park fra The Links Group (UK) var tilbake igjen i år, og fortalte hvordan vold mot dyr og vold mot mennesker henger sammen, mens psykologspesialist Anja Vaskinn fra UiO ga oss innblikk i de psykiske lidelsene som kan øke risikoen for at folk utsetter dyr eller mennesker for vanskjøtsel eller mishandling. Magnhild Torske, veterinær med ph.d. fra NTNU, fortalte om psykisk helse hos norske bønder.

Dekan Anne Storset (f.v.) står sammen med faglig ansvarlig Karianne Muri, professor Randi Oppermann Moe og Marit Nesje i Forskergruppe Dyrevelferd, som stod bak det sterke, men viktige kurset i vanskjødsel og mishandling av dyr og mennesker som ble holdt på Adamstuen i april.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum

Kunnskap kan forebygge
Karianne Muri jobber i Forskergruppe Dyrevelferd sammen med professor Randi Oppermann Moe og Marit Nesje og arrangerte kurset i samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU. Også Muri holdt et foredrag der hun fortalte om «animal hoarding» eller «dyresamling» som er det norske begrepet. Det er viktig å kunne identifisere påførte skader hos dyr og ha kunnskap slik at situasjoner med dyresamlinger kan unngås. Muri fortalte at dyresamlinger ikke oppstår spontant, men over tid og at de derfor kan forhindres om de blir oppdaget tidlig nok.

Fra Storbritannia kom Alexander Stoll, veterinær rettsmedisinsk patolog ved Arrogen Veterinary Forensics, som ga et innblikk i avanserte metoder som kan brukes i forbindelse med obduksjon av dyr. Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen, Mattilsynet, politiet (v/ ØKOKRIM og dyrekrimgruppa i Rogaland) og Norsk landbruksrådgivning HMS bidro også med svært gode foredragsholdere.

Stort behov for å undervise studentene slike vanskelige problemstillinger
I løpet av de to dagene og i ettertid har det kommet gjennomgående positive tilbakemeldinger på kurset, samt bekreftelser fra alle de tilstedeværende yrkesgruppene om at det er et stort behov for å inkludere disse kompliserte temaene i utdanningsprogrammene dersom vi skal bli bedre rustet til å forebygge, avdekke og håndtere disse alvorlige sakene. For NMBU veterinærhøgskolen sin del er det viktig å inkludere disse temaene i studieplanen for veterinær- og dyrepleierstudentene.

Dekan Anne Storset (f.v.) står sammen med faglig ansvarlig Karianne Muri, professor Randi Oppermann Moe og Marit Nesje i Forskergruppe Dyrevelferd som stod bak det sterke, men viktige kurset i vanskjødsel og mishandling av dyr og mennesker som ble holdt på Adamstuen.

Published 22. mai 2018 - 12:16 - Updated 22. mai 2018 - 12:16