Oslo Life Science

Konferansen retter seg mot representanter fra akademia, sykehus, forvaltning, politikk og næringsliv som er interessert i å bidra til å utvikle forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap i Osloregionen og Norge.

På menyen:

  • Fagseminaret Sustainable food for our health and environment 15. februar. Her skal dekan Anne Storset, professor Øystein Evensen og Randi Opperman Moe ha innlegg.
    Formålet med seminaret er å styrke samarbeidet mellom forskere ved UiO og NMBU. Det er invitert tre anerkjente innledere utenfra og får ti innlegg fra forskere ved UiO og NMBU. Håper dette vil inspirere flere til å samarbeide på tvers av fagdisipliner.
  • Young talents 14. februar handler om karriereutvikling utenfor akademia. Her blir det gode muligheter for nettverksbygging. Stipendiatforeningene ved UiO og NMBU og Karrieresenteret ved UiO er medarrangører.
  • Investing in health and environment i Universitetets aula om ettermiddagen 13. februar, med påfølgende mottakelse i Oslo rådhus. Rektor Mari Sundli Tveit er blant de som holder innlegg. 

Andre arrangementer på konferansen er:

  • Darwin Day – om økologi og evolusjon av infeksjonssykdommer
  • Partnership for life - hensikten er å styrke partnerskap mellom akademia og næringsliv
  • Bioteknologidagen
  • Convergence in medicine
  • Lysvandring i Botanisk hage

Konferansens arrangementer er gratis, men de fleste krever påmelding.

Se hele programmet for konferansen.

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap

Medarrangører: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI), Senter for økologi og evolusjonær synteses (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune.

Sponsor: Norges forskningsråd

tbd

Kontaktperson for konferansen.

Published 16. januar 2018 - 15:48 - Updated 16. januar 2018 - 15:48