Forskerlinjen – noe for deg?

Forskning er en naturlig del av veterinærstudiet. Forskerlinjen er et tilbud til veterinærstudenter som er interessert i forskning og gis mulighet til å starte en framtidig forskerkarriere integrert og parallelt med studiet. Det er opptak våren 2018 for oppstart høsten 2018.

Studenter tas opp med ett års fulltidsforskning etter 6. eller 8. semester ved veterinærstudiet, oppstart høsten 2018 er derfor åpent for studenter ved kull14 og kull15.

Hvorfor gå forskerlinjen?
Som student gir forskerlinjen deg en god mulighet til å få utløp for egen nysgjerrighet og vitebegjær ved at du deltar i et forskningsmiljø. Du vil få kjennskap til og kunne bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget i veterinærmedisin. Du vil blant annet få dette ut av forskerlinjen:

  • Du uteksamineres fra NMBU Veterinærhøgskolen med attestasjon på at du har graden cand.med.vet med fullført Forskerlinje.
  • Du har utført den obligatoriske opplæringsdelen som inngår i et ph.d-studium (30 ECTS).
  • Du er godt i gang med arbeidet til en ph.d.-grad og forholdene kan ligge godt til rette for å fullføre doktorgraden innen kortere tid enn normert.
  • Veterinærstudiet er en grunnutdanning med basiskunnskap fra svært mange områder. Undervisningen er bred. Forskerlinjen er en unik anledning til fordypning innen et område av spesiell interesse.
  • Forskerlinjen gir grunnlag for faglig og sosial nettverksbygging. Du har muligheten til å etablere kontakter med fagområder av spesiell interesse.
  • Tilleggskompetanse gir deg fordeler i arbeidsmarkedet.
  • Kombinasjonen av forskning og studier gir ofte synergieffekter. Samtidig vil forskerutdanningen styrke din forståelse av det brede og varierte fagfeltet som veterinærmedisin utgjør.

Informasjonsmøte
Neste informasjonsmøte er i januar 2018 og vil bli annonsert. 

Published 5. januar 2018 - 13:52 - Updated 5. januar 2018 - 13:52