Båndtvang

For å unngå smitte og for å skjerme syke dyr er det svært viktig at alle som oppholder seg innenfor gjerdet holder hunden sin i bånd. Løse hunder er en fare for andre og for seg selv. Vi har mange pasienter, også hester, innenfor gjerdet, og en løs hund kan skape svært farlige situasjoner for både dyr og mennesker.

For alle ansatte, studenter og gjester med friske hunder må dere gå utenfor gjerdet for å lufte hunden deres. Innenfor gjerdet er forbeholdt pasienter på Universitetsdyresykehuset. Hunder fra kennelen skal luftes på Lindern-området. Husk pose.

Published 10. oktober 2017 - 9:22 - Updated 10. oktober 2017 - 9:33