Inviterer til prøveforelesninger

Prøveforelesningene blir holdt i Auditorium 2, bygg 1, tirsdag 19. september fra klokka 09.30. Forelesningene skal holdes på norsk og er 30 minutter lange. 

Oppgitt oppgave for alle er: Introduksjonsforelesning til valgt tema innen spesiell patologi for veterinær studenter. 

Forelesningene er åpne og alle studenter er spesielt velkomne. Det blir servert kaffe/te og småkaker i pausene mellom foreleserne.

09.30 – Instituttleder Ole Taugbøl ønsker velkommen.
09.40 – Johan Høgset Jansen
10.20 – Gjermund Gunnes
11.00 – Bjørnar Ytrehus 

Alle tre søkerne er funnet professorkompetente i veterinær patologi av sakkyndig komité. Johan Høgset Jansen er i dag førsteamanuensis i fysiologi ved NMBU Veterinærhøgskolen. Gjermund Gunnes jobber i dag som førsteamanuensis i patologi her på NMBU Veterinærhøgskolen, og Bjørnar Ytrehus er i dag seniorforsker og ansvarlig veterinær for forsøksdyrarbeidet og leder av dyrevelferdsenheten ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Ta tiden og muligheten til å lære noe av den enorme kunnskapen disse tre sitter på. Velkommen.

Published 12. september 2017 - 14:35 - Updated 14. september 2017 - 10:21