Grisefine lunger

Luftveissykdom er en av de vanligste sykdommene hos gris globalt. Sykdommen fører til nedsatt dyrevelferd, helse og tap.

– Vi har startet prosjektet «Grisefine lunger» for å øke kunnskapen om luftveissykdommer slik at både forbygging, behandling og kontroll over utberedelsen blir bedre, forteller Miriam Cohen, Ph.d.-stipendiat ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Til det trenger Cohen, veileder Camilla Kielland og prosjektleder Birgit Ranheim å samle inn materiale. For å få inn nok data til undersøkelsen er de avhengige av hjelp fra slaktegrisprodusenter og veterinærer som er i jevnlig kontakt med besetninger hvor det kan forekomme utbrudd av akutt luftveissykdom.

Vil få svar om årsak til sykdom
– Ved å være tidlig ute med å følge opp symptomer og bidra til datainnsamlingen, vil produsentene få svar på hva som er årsaken til sykdom i sin besetning, sier Cohen.

Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris. Svineproduksjonen i Norge er fri for en rekke mikroorganismer, altså agens, som kan forårsake luftveissykdom hos gris, men som er utbredt i mange andre land. Likevel har det de senere årene blitt rapportert om flere tilfeller av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge. Til nå har det ikke blitt gjennomført systematiske studier av patogene agens involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris.

«Grisefine lunger» er et prosjekt mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Animalia, Nortura, KLF, Norsvin og veterinærinstituttene i Danmark og Sverige.

Published 28. juni 2017 - 12:09 - Updated 17. April 2018 - 13:57