Veterinærutdanningen fortsatt populær

- Vi ser jo at veterinærstudiet fortsatt er populært, og det er mange spennende oppgaver som venter for de som kommer inn. Det er også et godt arbeidsmarked for veterinærer, sier Anne Storset, dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen, som kommentar til søkertallene fra Samordna Opptak torsdag.

Veterinærutdannelsen er også i år den mest populære utdannelsen ved NMBU, målt etter søkere som har studiet som førstevalg. Dyrepleiestudiet er også blant NMBUs mest populære studier, til tross for en en markant, men forutsigbar nedgang både i antall søknader og førsteprioritetssøkere som følge av nytt realfagskrav innført i år.

NMBU – topp 10

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

1. Veterinærstudiet 514
2. Ettårig grunnstudium 220
3. Landskapsarkitektur 208
4.  Dyrepleie 191
5.  Økonomi og administrasjon 179
6 . Eiendom 127
7.  By- og regionplanlegging 110
8.  Internasjonale miljø- og utviklingsstudier  93
9. Bioteknologi 86
10. Landskapsingeniør 80

Faglig styrking av Dyrepleiestudiet

- Vi er veldig fornøyd med at det fortsatt er så mange søkere på dyrepleierstudiet til tross for at det er kommet et nytt realfagskrav. I fjor ble dyrepleier gjort om fra et 2-årig studie  til en 3-årig bachelor, og nå ønsker vi å heve kvaliteten ved å innføre et realfagskrav. De nye inntakskravene innebærer en klar faglig styrking og opprustning av studiet. Dette vil også gjøre det mer aktuelt å bygge på dyrepleiestudiet med studier på mastergradsnivå, sier Storset.

- Vi ser en ganske stor nedgang i antall søkere til dyrepleiestudiet på grunn av skjerpede inntakskrav, men fra vår side er det ingen dramatikk i det. I år har vi 191 førsteprioritetssøkere til 30 studieplasser på Dyrepleierstudiet, og det gir oss et veldig godt utgangspunkt for å ta opp og utdanne meget gode kandidater, legger hun til.

Generelt har NMBU flest førstevalgssøkere per studieplass blant norske universiteter. Les alt om søkertallene til NMBU og Samordna Opptak her.

Published 21. April 2017 - 9:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:08