Forsker på velferd hos fjørfe

Forskning viser at lite fysisk ak­tivitet kan føre til problemer med tråputesår og redusert dyrevelferd hos  slaktekyllinger.  

Veterinærstudentene har i sin forskningsoppgave studert kyllingers atferd i det de søker etter ulike typer av fôr. Les mer her.

Kyllingene ble merket med ulike farger, for  analysere hvert enkelt individs adferd.
Kyllingene ble merket med ulike farger, for å analysere hvert enkelt individs adferd. Foto: Ragnhild Sandli/NMBU
Student Ragnhild Sandli
Student Ragnhild Sandli Foto: Marit Nordaune/NMBU
Student Marit Nordaune
Student Marit Nordaune Foto: Ragnhild Sandli
Ulike typer frberikelse: helkorn hvete, sagflis, melorm, eller ingen berikelse.
Ulike typer fôrberikelse: helkorn hvete, sagflis, melorm, eller ingen berikelse. Foto: Marit Nordaune/NMBU
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30