Aktuelt

Støtte til øre-sensor som kan bedre dyrevelferden for gris

Støtte til øre-sensor som kan bedre dyrevelferden for gris

Førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe og professor emeritus Tore Framstad ved Veterinærhøgskolen har fått tildelt 100.000 kr. fra NMBUs utviklingsfond til sitt prosjekt for å bedre velferden og helsen til gris ved å bruke en temperatursensor.

Norske bønder har trygge og tillitsfulle kyr

Norske bønder har trygge og tillitsfulle kyr

Testing av forholdet mellom kyr og mennesker kan gi en god indikasjon på hvordan dyrevelferden er. I Norge viser resultatene at kyrne er trygge og komfortable og at norske bønder har godt samspill med sine dyr.

Millioner til prosjekt for å redusere dødeligheten i laksenæringa

Millioner til prosjekt for å redusere dødeligheten i laksenæringa

NMBU Veterinærhøgskolens prosjekt for å få ned dødeligheten i oppdrettsanlegg er ett av fem prosjekter som har fått støtte gjennom Forskningsrådets tildelinger til forskning og innovasjon som skal bidra til bærekraftig havbruk.

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nytt forskningsprosjekt skal utvikle nye fôringsstrategier for torsk, som tar hensyn til fiskens artsspesifikke egenskaper og behov. Det skal bidra til bedre fiskehelse og mer bærekraftig torskeoppdrett.

Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning

Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning

Faggruppe for anatomi har fått støtte fra Læringssentret til å lage «Plastikk-Pluto», en samling plastinerte organpreparater som skal øke læringsutbyttet i anatomiundervisningen.

Kanskje kan antibiotika likevel brukes mot noen typer av den farlige E. coli-varianten EHEC

Kanskje kan antibiotika likevel brukes mot noen typer av den farlige E. coli-varianten EHEC

EHEC er en type E. coli-bakterie som kan gi alvorlig sykdom. Det finnes ingen behandling mot den, og antibiotika kan gjøre vondt verre. Men nå har forskere ved Veterinærhøgskolen funnet varianter av bakterien som kanskje likevel kan behandles med antibiotika.

Hunden min ble forgiftet av komposten

Hunden min ble forgiftet av komposten

Da hunden min lå og skalv i baksetet idet vi kjørte mot Dyresykehuset – smådyr, sendte jeg en tanke til Gud. For når man har skaffet seg en hund, er sjansen stor for at man kommer til å sette utmåtelig stor pris på dyret. Sånn er det i alle fall med Fie og oss.

Da kalven kalvet

Da kalven kalvet

Dette er en historie om Doris og Juliane, og om hvordan to studenter og en veterinær reddet livet på begge to ved hjelp av velkjent metode. Kanskje har livet ditt også blitt reddet på nesten samme måte?

Utvikler underveis-testing for å trygge studentene og redusere kunnskapshull

Utvikler underveis-testing for å trygge studentene og redusere kunnskapshull

Europeiske veterinærutdanninger samarbeider om en felles progresjonstest. Testen skal måle studentenes utvikling, og vil være nyttig både for studentene og universitetene.

Etterlengtet lærebok om mattrygghet skal gjøre faget lettere tilgjengelig

Etterlengtet lærebok om mattrygghet skal gjøre faget lettere tilgjengelig

En ny, norsk lærebok om kjemisk mattrygghet skal gjøre et komplekst fag lettere tilgjengelig for både studenter og andre interesserte.

Har utviklet app for å lette dyrevelferdsarbeid i fjøset

Har utviklet app for å lette dyrevelferdsarbeid i fjøset

Forskere fra Veterinærhøgskolen og ingeniørstudenter fra REALTEK har utviklet en app som effektiviserer dyrevelferdsforskningen i fjøs. – Samarbeidet viser hva man kan få til på tvers av fakulteter og særlig i samarbeid med studentene på Eik lab, sier prosjektleder Camilla Kielland.

Antall søkere til Veterinærhøgskolen har sunket

Antall søkere til Veterinærhøgskolen har sunket

Antall søkere til både veterinær- og dyrepleierstudiet har sunket fra 2021. Likevel er studiene svært populære ved NMBU. De første søkertallene fra Samordna opptak er klare.

Seminar om ernæring og tarmhelse hos norsk oppdrettslaks

Seminar om ernæring og tarmhelse hos norsk oppdrettslaks

I forbindelse med avslutning av prosjektet GutMatters inviterer prosjektgruppen til et åpent seminar for å presentere spennende resultater av fem års forskningsinnsats på kartlegging og tiltak for å forbedre tarmhelsen til norsk oppdrettslaks.

Nydesignet veterinær-ring for alle veterinærer i Norge

Nydesignet veterinær-ring for alle veterinærer i Norge

Det er snart 30 år siden den første veterinær-ringen ble designet og gjort tilgjengelig for ferdigutdannede ved NVH. Nå har Veterinærforeningen og Veterinærhøgskolen, NMBU, i samarbeid med Mestergull laget en ny veterinær-ring for alle med norsk autorisasjon.

Finansiering av mange forskningsprosjekter vitner om økt oppmerksomhet til fiskevelferd

Finansiering av mange forskningsprosjekter vitner om økt oppmerksomhet til fiskevelferd

Hele fem innvilgede søknader på åtte måneder forteller fiskevelferds-forskerne ved NMBU Veterinærhøgskolen at fiskevelferd er på vei oppover på dagsordenen, og at det er høy tillit til arbeidet de gjør.

Lysforurensning kan true fisken i Akerselva og Oslofjorden

Lysforurensning kan true fisken i Akerselva og Oslofjorden

Ny forskning viser at fisken i Akerselva og i Oslofjorden er utsatt for urovekkende store mengder lysforurensing. Det kan ha alvorlige konsekvenser for fiskens utvikling og evne til å formere seg.

Inviterer eksterne studenter til undervisning ved Veterinærhøgskolen for første gang

Inviterer eksterne studenter til undervisning ved Veterinærhøgskolen for første gang

I det tverrfaglige emnet Vannkvalitet og fiskehelse undervises studenter fra Veterinærhøgskolen og BIOVIT sammen, og underviserne kommer fra Veterinærhøgskolen, MINA og REALTEK. Det er første gang Veterinærhøgskolen tilbyr et emne for studenter ved andre fakulteter ved NMBU. 

Sammenheng mellom vold mot barn og vold mot dyr i norske familier

Sammenheng mellom vold mot barn og vold mot dyr i norske familier

En ny undersøkelse viser at det er sammenheng mellom vold mot familiedyr og vold mot barn.

Veterinærhøgskolestudenter går mil etter mil for kreftsaken

Veterinærhøgskolestudenter går mil etter mil for kreftsaken

Veterinærstudent Linas J. H. Hauge har de siste fire årene samlet inn over en halv million kroner til kreftsaken ved å gå og løpe lange turer. I helga startet han og medstudenter fra Veterinærhøgskolen på  Hardangervidda på langs på ski.

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

Nytt prosjekt om påvising av Paralytic Shellfish Toxins

28. januar hadde COASTAL-prosjektet MiCrofluidic sensOrs for Rapid detection of marine toxins in SusTainable AquacuLture, finansiert av EEAGRANTS, et digital kick off-møte.

Hvordan vet vi at dyrene har det bra?

Hvordan vet vi at dyrene har det bra?

For at dyrene skal ha et godt liv må de gis mulighet til å leve ut sine høyest prioriterte behov. Det betyr blant annet at de skal ha frihet til å uttrykke seg, kommunisere og etablere bånd med andre artsfrender, ha et positivt forhold til mennesker, og utøve sine artsspesifikke behov.

Stort ansvar krever at man også tar ansvar for seg selv

Stort ansvar krever at man også tar ansvar for seg selv

Veterinæryrket er et utrolig givende og krevende yrke. Samtidig er det et yrke som krever mental avkobling for at man skal fungere godt i jobben.

Fra mannsbastion til  kvinnedominans

Fra mannsbastion til kvinnedominans

Veterinærhøgskolen har gått gjennom en voldsom omveltning på sine 86 første år. Fra å være et utpreget mannsstudium, gikk veterinærstudiet til å bli et nesten like utpreget kvinnestudium. Hva var det som skjedde?

Amtsveterinærens arv

Amtsveterinærens arv

«No Cure No Pay» var mottoet til distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssen (1878-1946). Hele hans kontor og ­journalsamling er bevart. 

Vil komme til bunns i hundesykdomsutbruddet

Vil komme til bunns i hundesykdomsutbruddet

Forskere ved Veterinærhøgskolen jobber med å finne ut hva som skjedde under det alvorlige sykdomsutbruddet blant hunder for to år siden. Jordprøver fra i høst kan føre oss nærmere svaret på hva som var smittekilden.

Hundesykdom rammet hardt

Hundesykdom rammet hardt

Høsten 2019 var ­norske hundeeiere redde for en hundesykdom ingen visste årsaken til. Plutselig var media og folks søkelys rettet mot smådyrmedisin,
og på Smådyrklinikken var det stort trykk og høy puls.

Bør vi spise oppdrettslaks?

Bør vi spise oppdrettslaks?

Er det sunt å spise oppdrettslaks, eller er den full av farlige miljøgifter og antibiotika? Hadde det vært bedre å bare spise villaks? 

Skal undersøke NMBU-parkens blågrønne infrastruktur

Skal undersøke NMBU-parkens blågrønne infrastruktur

NMBUs forskerne skal undersøke parkens blågrønne infrastruktur og forske på biologi, miljø, kjemi, brukerperspektiv, forvaltningsaspekter og mye, mye mer. Fagfolk fra VET, REALTEK, LANDSAM og MINA er allerede med, men de vil gjerne ha enda flere med på laget.

Veterinærhøgskolens første og eneste kvinnelige rektor

Veterinærhøgskolens første og eneste kvinnelige rektor

I 2010 ble Yngvild Wasteson valgt som første og siste kvinnelige rektor ved Veterinærhøgskolen.  – Det var viktig at det ble en kvinne, men det var ikke viktig at den kvinnen var meg.

Meningsfullt og utfordrende å stå frem i media

Meningsfullt og utfordrende å stå frem i media

Da Norge opplevde det første, store utbruddet av sykdomsfremkallende Escherichia coli for ­mennesker i 2006, stod professor Yngvild Wasteson midt i mediestormen. 

Ønsker å bidra til bedre fiskehelse gjennom forskning

Ønsker å bidra til bedre fiskehelse gjennom forskning

Malin Brimsholm valgte akvamedisin på slutten av veterinærstudiet. Det har gitt henne mulighet til å forske på oppdrettslaks.

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Da lakseeventyret begynte, hadde de fleste veterinærer liten kunnskap om fiskesykdommer. For at næringen skulle vokse, var fiskehelsekompetanse helt nødvendig.

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Mus som fikk bo i fjøsmiljø, tett på jord og møkk fra husdyr, utviklet en mer motstandsdyktig tarm enn laboratoriemus i rene omgivelser.

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Veterinærer møter på ulike dyrearter med mange ulike sykdommer. For veterinærstudenter er det en utfordring å få trent nok på dette. Et nyutviklet digitalt læringsprogram skal gi studentene mer erfaring med å utrede og behandle pasienter.

Utstyr fra Adamstuen gjenbrukes i hele landet og i Gambia

Utstyr fra Adamstuen gjenbrukes i hele landet og i Gambia

Veterinærhøgskolens gamle bygninger på Adamstuen er tømt. Møbler, utstyr og annet gods har heldigvis fått videre liv hos både veterinærer, bruktbutikker, filmselskaper, privatpersoner, skoler og til og med en hjerteklinikk i Gambia.

Sider