Aktuelt

Stort ansvar krever at man også tar ansvar for seg selv

Stort ansvar krever at man også tar ansvar for seg selv

Veterinæryrket er et utrolig givende og krevende yrke. Samtidig er det et yrke som krever mental avkobling for at man skal fungere godt i jobben.

Vil komme til bunns i hundesykdomsutbruddet

Vil komme til bunns i hundesykdomsutbruddet

Forskere ved Veterinærhøgskolen jobber med å finne ut hva som skjedde under det alvorlige sykdomsutbruddet blant hunder for to år siden. Jordprøver fra i høst kan føre oss nærmere svaret på hva som var smittekilden.

Bør vi spise oppdrettslaks?

Bør vi spise oppdrettslaks?

Er det sunt å spise oppdrettslaks, eller er den full av farlige miljøgifter og antibiotika? Hadde det vært bedre å bare spise villaks? 

Kaniner fryser om vinteren

Kaniner fryser om vinteren

Mange tror at kaniner fint kan leve i minusgrader, men kaniner er en subtropisk art. De fryser lett og er avhengig av at eier legger til rette for en god vintersesong.

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Dataspill skal gi veterinærstudenter mer pasient-trening

Veterinærer møter på ulike dyrearter med mange ulike sykdommer. For veterinærstudenter er det en utfordring å få trent nok på dette. Et nyutviklet digitalt læringsprogram skal gi studentene mer erfaring med å utrede og behandle pasienter.

Skal undersøke NMBU-parkens blågrønne infrastruktur

Skal undersøke NMBU-parkens blågrønne infrastruktur

NMBUs forskerne skal undersøke parkens blågrønne infrastruktur og forske på biologi, miljø, kjemi, brukerperspektiv, forvaltningsaspekter og mye, mye mer. Fagfolk fra VET, REALTEK, LANDSAM og MINA er allerede med, men de vil gjerne ha enda flere med på laget.

Fra mannsbastion til  kvinnedominans

Fra mannsbastion til kvinnedominans

Veterinærhøgskolen har gått gjennom en voldsom omveltning på sine 86 første år. Fra å være et utpreget mannsstudium, gikk veterinærstudiet til å bli et nesten like utpreget kvinnestudium. Hva var det som skjedde?

Amtsveterinærens arv

Amtsveterinærens arv

«No Cure No Pay» var mottoet til distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssen (1878-1946). Hele hans kontor og ­journalsamling er bevart. 

Hundesykdom rammet hardt

Hundesykdom rammet hardt

Høsten 2019 var ­norske hundeeiere redde for en hundesykdom ingen visste årsaken til. Plutselig var media og folks søkelys rettet mot smådyrmedisin,
og på Smådyrklinikken var det stort trykk og høy puls.

Veterinærhøgskolens første og eneste kvinnelige rektor

Veterinærhøgskolens første og eneste kvinnelige rektor

I 2010 ble Yngvild Wasteson valgt som første og siste kvinnelige rektor ved Veterinærhøgskolen.  – Det var viktig at det ble en kvinne, men det var ikke viktig at den kvinnen var meg.

Meningsfullt og utfordrende å stå frem i media

Meningsfullt og utfordrende å stå frem i media

Da Norge opplevde det første, store utbruddet av sykdomsfremkallende Escherichia coli for ­mennesker i 2006, stod professor Yngvild Wasteson midt i mediestormen. 

Ønsker å bidra til bedre fiskehelse gjennom forskning

Ønsker å bidra til bedre fiskehelse gjennom forskning

Malin Brimsholm valgte akvamedisin på slutten av veterinærstudiet. Det har gitt henne mulighet til å forske på oppdrettslaks.

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Ingen oppdrettsnæring uten frisk fisk

Da lakseeventyret begynte, hadde de fleste veterinærer liten kunnskap om fiskesykdommer. For at næringen skulle vokse, var fiskehelsekompetanse helt nødvendig.

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskyttet mus mot tarmkreft

Mus som fikk bo i fjøsmiljø, tett på jord og møkk fra husdyr, utviklet en mer motstandsdyktig tarm enn laboratoriemus i rene omgivelser.

Utstyr fra Adamstuen gjenbrukes i hele landet og i Gambia

Utstyr fra Adamstuen gjenbrukes i hele landet og i Gambia

Veterinærhøgskolens gamle bygninger på Adamstuen er tømt. Møbler, utstyr og annet gods har heldigvis fått videre liv hos både veterinærer, bruktbutikker, filmselskaper, privatpersoner, skoler og til og med en hjerteklinikk i Gambia.

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

En ny studie viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mistenker hoggormbitt. Nyreskader og faren for at hundene utvikler en unormal hjerterytme, gjør at de bør få væskebehandling og holdes under observasjon, med flere kontroller av hjertet, i 36-48 timer.

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

Luftveistest for travhester kan hjelpe mennesker

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

NMBU er vertskap for IBA-årsmøte

NMBU er vertskap for IBA-årsmøte

1.-2. november er NMBU vertskap for den årlige fag-konferansen for Den nasjonale forskerskolen Infection Biology and Antimicrobials (IBA). 

Forsker på antibiotikaresistens ved å studere avløpsvann

Forsker på antibiotikaresistens ved å studere avløpsvann

Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt studerer avløpsvann for å se på hvordan samspillet mellom dyr, mennesker og miljø påvirker utvikling og spredning av antibiotika-resistente bakterier.

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

Hypofysen spiller en avgjørende rolle for hvordan kroppen fungerer. Nå har forskere greid å lage 3D-modeller av fiske-hypofyser. Det gir nye svar – og nye spørsmål.

Først i Norge med morgendagens 4D-løsning på bildediagnostikk

Først i Norge med morgendagens 4D-løsning på bildediagnostikk

NMBU Sandnes og SEARCH er først ute i Norge med et radiologisystem som kan bli avgjørende for fremtidens forskning og undervisning innen humanmedisin, veterinærmedisin og medisinsk-tekniske og teknologiske fagfelt.

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Et nytt stort forskningsprosjekt skal bidra til at havbruk til havs kan gi redusert klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og bedre fiskevelferd.

Første dag med full disseksjonssal: - Veldig fancy!

Første dag med full disseksjonssal: - Veldig fancy!

Den store disseksjonssalen i Veterinærbygningen legger til rette for at veterinærstudentene får mer tid i salen og mer undervisning enn tidligere. Og med mye plass og godt audiovisuelt utstyr, er alle sikret et godt læringsutbytte.

Bakteriene sover i årevis – våkner og fører til sykdom og matsvinn

Bakteriene sover i årevis – våkner og fører til sykdom og matsvinn

Sporedannende bakterier kan overleve i millioner av år og våkner til live i pastarestene og melkekartongen din. De fører til sykdom og enormt matsvinn. Nå håper forskerne at de nærmer seg svar på hva som kan gjøres for å bekjempe dem.

Viser fram bredden i forskning innen fiskehelse og akvakultur

Viser fram bredden i forskning innen fiskehelse og akvakultur

Veterinærhøgskolen er til stede når NMBU deltar på Aqua Nor denne uka for å vise fram bredden i forskningen og kvaliteten i undervisningen ved universitetet.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

Elefant til obduksjon

Elefant til obduksjon

Da en av elefantene ved Cirkus Arnardo fikk ­kolikk i september 1980, var det vakt­havende ved ­ambulatorisk som rykket ut. Dessverre døde ­elefanten Jangla. Så skulle hun ­obduseres.

Høye søkertall og lang venteliste til veterinærstudiet

Høye søkertall og lang venteliste til veterinærstudiet

Veterinærstudiet er NMBUs mest populære studie med hele 1265 søkere til 90 studieplasser, hvor 600 har studiet som sitt førstevalg. Søkere til dyrepleiestudiet har sunket litt fra i fjor, men har fremdeles et høyt antall søkere til sine 30 studieplasser. Søkertallene fra hovedopptaket til Samordna opptak er klare.

Pasienter med EMS søkes til behandlingsstudie

Pasienter med EMS søkes til behandlingsstudie

Behandlingsstudiet starter høsten 2021. Målet med studien er å undersøke om behandling med en SGLT2-hemmer minsker insulinsvaret hos hester med EMS. 

Båndleggingen av Dyresykehuset - hest etter salmonellafunn er opphevet

Båndleggingen av Dyresykehuset - hest etter salmonellafunn er opphevet

Obduksjon av hesten viser at dette kan ha vært et tilfeldig funn i forbindelse med alvorlig kolikk. 
Dyresykehuset - hest har nå normal drift.

Utviklet app for å gjøre et vanskelig emne enklere

Utviklet app for å gjøre et vanskelig emne enklere

Studentene slet med å henge med i forelesningene. Professorene syntes i grunnen det var litt tungt selv. Løsningen ble en app – The Zebrafish App.

Flere vil ha fysioterapi og rehabilitering for hund

Flere vil ha fysioterapi og rehabilitering for hund

I 2002 startet Astrid ­Hardie med rehabilitering på Smådyr­klinikken én dag i uka. Nå er rehabilitering noe eiere forventer.

– Vær stolt av å være dyrepleier!

– Vær stolt av å være dyrepleier!

Nyutdannet autorisert dyrepleier Anne Westervik Pedersen mener dyrepleiere må vise at de er stolt av yrket sitt og våge å stå på krava. Hun oppfordrer dyrepleierstudenter til å engasjere seg og melde seg inn i studentforeningen.

Dyrepleieryrket – fra klinikkassistent til eget fagfelt

Dyrepleieryrket – fra klinikkassistent til eget fagfelt

På kort tid har dyrepleier­yrket gått fra å være «bare» assistent for ­veterinærer, til egen ­utdannelse med bachelorgrad og muligheter for mastergrad og ­spesialisering.

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr

Nå starter norske forskere en stor og unik undersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

Sider