Aktuelt

– Kjæledyr må få gå til veterinær ved portforbud

– Kjæledyr må få gå til veterinær ved portforbud

NMBU Veterinærhøgskolen mener dyrehelsepersonell må få gå på jobb og behandle syke dyr også under et portforbud. Det skriver universitetet i et høringssvar til regjeringens lovforslag om portforbud som smitteverntiltak.

 Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Kloakken kan fortelle om koronasmitten går opp

Forskere ønsker å lage et system for å analysere kloakk fra hele landet. Det kan fortelle oss om koronaviruset sprer seg. Arbeidet har startet, men det går sakte fordi prosjektet ikke har fått finansiering.  

NMBUs Dyresykehus i Ås er nå åpent

NMBUs Dyresykehus i Ås er nå åpent

Mandag 4. januar åpnet Dyresykehuset – Smådyr på Campus Ås. Oppstarten ble markert med en uhøytidelig samling for de ansatte på klinikkene, og den irske setter-valpen Balder (3 mnd.) fikk sin første helsekontroll i topp moderne omgivelser.

Hvordan har kua det?

Hvordan har kua det?

Norge har en av verdens friskeste kuraser og bønder som jobber døgnet rundt for å passe på dyrene sine. Samtidig har vi et samfunn som ønsker et økende fokus på dyrevelferd. Et nytt forskningsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen skal finne ut hvordan dyrevelferden i norske melkekubesetninger er. Forskerne har leid en bobil og er klar til å reise landet rundt for å besøke kyr og bønder i 150 fjøs. Målet er å bidra til å bedre dyrevelferden ytterligere.

David Griffiths er kåret til semesterets beste underviser ved NMBU

David Griffiths er kåret til semesterets beste underviser ved NMBU

Førsteamanuensis David Griffiths ved Veterinærhøgskolen har fått prisen «Semesterets beste underviser høsten 2020». Kåringen er gjort på grunnlag av nominasjoner fra studenter fra hele NMBU, og Griffiths fikk prisen for sitt arbeid i kurset VET304 «Anatomi og Fysiologi».

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Bevilgninger til prosjekter om antibiotikaresistens og lakselus

Professorene Yngvild Wasteson, ved Faggruppe for Mattrygghet, og Tor Einar Horsberg, ved Faggruppe for farmakologi, er prosjektledere for hvert sitt forskningsprosjekt som har fått bevilgning fra Forskningsrådet som Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Molly måtte gjennom komplisert hjernekirurgi

Molly måtte gjennom komplisert hjernekirurgi

Svulsten i hjernen til Molly hadde vokst seg gjennom kraniet. For å redde henne, måtte kirurgene gjennomføre en komplisert operasjon som de aldri før hadde utført. Takket være tverrfaglig kompetanse fra nevrologer, radiologer, kirurger, anestesiologer og dyrepleiere, er Molly nå i god form og på bedringens vei.

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

En ny studie demonstrerer at rask og treffsikker diagnostikk for tarmparasitten Cryptosporidium er mulig ved enkel tilpasning av mikroskopi-metode som allerede er tilgjengelig på mange sykehus og helsesentre i lavinntektsland.

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Korona, smitte mellom dyr og mennesker og én helse

Visste du at pandemier nesten alltid begynner med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske?

Tredemølle til funksjonstest av travhester

Tredemølle til funksjonstest av travhester

Luftveislidelser eller dårlig prestasjoner på travbanen?
Hesteklinikken tilbyr funksjonstest av travhester som underpresterer i løp og trening. Vi har også test for luftveislidelser. Siste mulighet før Dyresykehuset – hest åpner på Ås.

Haiker bakterier og virus med mikroplast?

Haiker bakterier og virus med mikroplast?

De fleste vet at mikroplast er skadelig for livet i havet. Men kan det også være slik at mikroplasten sprer og beskytter bakterier og virus slik at de smitter mennesker via mat og vann? Det forsøker forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen å finne ut av.

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

Bidrar til bedre dyrevelferd for høner

14 stipendiater i det internasjonale forskningsprosjektet ChickenStress forteller om hvordan de håper å bidra til bedre velferd for eggleggende høner.

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Kunstig fisketarm kan føre til færre dyreforsøk

Ved å lage en kunstig fisketarm, håper forskere å kunne redusere antall dyreforsøk når de tester om framtidas laksefôr kan bestå av insekter, alger eller bakterier.

Klassifisering av dødsårsaker kan gi bedre fiskevelferd og redusere dødeligheten

Klassifisering av dødsårsaker kan gi bedre fiskevelferd og redusere dødeligheten

Å forbedre klassifiseringen av dødsårsaker i norsk havbruksnæring kan gi betydelige gevinster for fisk, samfunn og oppdretter.

Koker ned tre års forskning til fire minutter

Koker ned tre års forskning til fire minutter

Stipendiat Hannah Harjen forsker på hoggormbitt hos hund. Nå deltar hun i Forsker Grand Prix og konkurrerer om å bli kåret til Norges beste forskningsformidler.

Ikke mistanke om nytt utbrudd

Ikke mistanke om nytt utbrudd

Dyresykehuset - smådyr har hatt noen forekomster av blodig diaré hos hund i høst, men ingenting tyder på at vi står overfor et lignende sykdomsutbrudd som i fjor høst.

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Blomsterengene tar form utenfor Veterinærbygningen

Det er ikke bare dyrene som kommer til å bli godt ivaretatt når Veterinærhøgskolen flytter til Ås. Utenfor den nye Veterinærbygningen har studenter ved Landskapsarkitektur laget studenthager, blomstereng og solsikkeeng for insektene.

Vi endrer navn til Dyresykehuset

Vi endrer navn til Dyresykehuset

I forbindelse med flyttingen til Ås endrer vi nå navn fra Smådyrklinikken og Hesteklinikken til Dyresykehuset – smådyr og Dyresykehuset - hest.

Inaktivering av PRV

Inaktivering av PRV

En ny studie har testet hva som skal til for å inaktivere Piscint orthoreovirus (PRV) hos laks.

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Forsøksfisken sebrafisk har parasitter på hjernen

Det kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner for mennesker.

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

Langsom produksjon av laksesmolt er bedre for fiskens hjerte

En ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at langsom produksjon av laksesmolt fører til større og friskere laks.

Annerledes kandidatseremoni på Veterinærhøgskolen

Annerledes kandidatseremoni på Veterinærhøgskolen

Koronapandemien og flyttingen til Ås skapte en spesiell ramme for kandidatene i veterinærmedisin og dyrepleie på Veterinærhøgskolen NMBU fredag.

Bekjemper epidemier gjennom utdanning

Bekjemper epidemier gjennom utdanning

NMBU Veterinærhøgskolen har i over 20 år jobbet med å bedre folks helse i sentral-afrikanske land gjennom å styrke utdanning og forskning på sykdommer som smitter fra dyr til mennesker.

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Veterinærhøgskolen er partner i nytt innovasjonssenter

Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal forske på hvordan vi bedre kan utnytte marine ressurser.

Skrivekonkurranse om studentenes hemmelige liv

Skrivekonkurranse om studentenes hemmelige liv

Har du en god penn og en god historie? Da vil vi gjerne at du skriver et essay om studentlivet på Adamstuen. Vinneren blir publisert i et magasin som skal feire tiden på Adamstuen fra 1935 til i dag.

Sitter du på en god historie fra Adamstuen?

Sitter du på en god historie fra Adamstuen?

Vi utlyser en skrivekonkurranse for alle som jobber eller studerer/har studert ved Norges Veterinærhøgskole/Veterinærhøgskolen NMBU. Vi ønsker essay med temaet «Gode historier fra Adamstuen». Vinneren blir publisert i et magasin som skal feire tiden på Adamstuen fra 1935 til i dag.

Veterinærstudiet får 20 nye studieplasser

Veterinærstudiet får 20 nye studieplasser

I dag kom den gledelige nyheten om at NMBU Veterinærhøgskolen får 20 nye, fullfinansierte studieplasser på veterinærstudiet fra høsten 2020.

Veterinærer er vant til å håndtere koronavirus

Veterinærer er vant til å håndtere koronavirus

Kan veterinærmedisin og kunnskap om koronavirus hos storfe være nyttig i kampen mot den humane versjonen? Godt planlagte systematiske kontrollprogram gir god koronakontroll i dyrebesetninger, forteller professor i infeksjonsmedisin.

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

Når temperaturen i havet stiger, synker nivåene av oksygen. Det er kritisk for oppdrettslaksen.

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Hjertesprekk-virus forandrer seg under en infeksjon

Ny forskning ved Veterinærhøgskolen, NMBU, viser at PMCV, viruset som forårsaker hjertesprekk hos laks, forandrer seg underveis i en infeksjon. Det er sannsynlig at en dominerende og aggressiv variant fører til utbrudd av sykdommen.

Kraftig økning i søknader til veterinærstudiet

Kraftig økning i søknader til veterinærstudiet

Antall søkere til veterinærstudiet har økt kraftig, mens antall søkere til dyrepleierstudiet har sunket. De første søkertallene fra Samordna opptak er klare.

Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr

Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr

Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og Den norske veterinærforening anbefaler per i dag ikke å teste kjæledyr for Sars-CoV-2. Rådet gis i samråd med Folkehelseinstituttet.

Hva skjer når dyr smitter mennesker?

Hva skjer når dyr smitter mennesker?

Rabies, Borreliose, Toksoplasmose, Ebola, Sovesyke, Pest og nå Korona. Alle disse er zoonoser - sykdommer som har begynt hos dyr og har smittet oss mennesker. Hvordan skjer det og hvordan kan vi forsvare oss? Nå gir NMBU deg åpen tilgang til videoundervisningen om dette emnet - se lenker i saken. 

Fisk som trener, blir smartere

Fisk som trener, blir smartere

Villaks som blir utsatt for fysisk trening i klekkeriet, har en mer utviklet hjerne enn laks som ikke trener. Det kan hjelpe dem med å overleve i naturen. Denne kunnskapen kan også være viktig for oppdrettsnæringa og for forskning på sykdom hos mennesker.

Kloakken kan gi korona-svar

Kloakken kan gi korona-svar

Kan kloakken gi svar om koronapandemien? Neste gang et nytt virus nærmer seg Norge, kan prøver fra renseanleggene bli til et tidlig varslingssystem.

Dyr og menneskers helse henger sammen

Dyr og menneskers helse henger sammen

Veterinærene Hannah Joan Jørgensen og Carlos das Neves ved Veterinærinstituttet har, i lys av koronavirus-pandemien, skrevet en artikkel om hvor viktig det er med samspill mellom humanmedisin og veterinærmedisin for å forhindre framtidige pandemier.

Korona - Smitteverntiltak ved Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr

Korona - Smitteverntiltak ved Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr

Dyresykehuset - smådyr holder åpent, men følger anbefalinger fra landets helsemyndigheter og deltar i dugnaden med å redusere smittepresset i samfunnet.

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

Har funnet effektiv metode for måling av antistoffer hos laks

En ny doktorgradsavhandling ved Veterinærhøgskolen viser hvordan man effektivt kan måle antistoffer hos laks. Funnene kan føre til mindre tap av fisk, økt fiskevelferd og bidra til en mer bærekraftig laksenæring.

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Løsninger for en fortsatt beboelig planet

Politikere må stille strengere krav, forbrukere ta andre valg. Men, ja: Vi kan snu utviklingen mot en ubeboelig planet - og det er mange, og kanskje uventede, løsninger som kan hjelpe oss dit.

Melkeroboten kan si ifra når kua ikke har det bra

Melkeroboten kan si ifra når kua ikke har det bra

Ny forskning viser at data fra melkeroboter kan bidra til bedre dyrehelse og bedre produktivitet på melkegårder.

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Veterinærstudent fant nytt lakseorgan fullt av immunceller

Ved en tilfeldighet fant Oskar et nytt organ i laks. Han lette egentlig etter noe annet, og nå må lærebøkene skrives om.

Kan skrantesyke hos rein spre seg til sau?

Kan skrantesyke hos rein spre seg til sau?

Forskere undersøker om den smittsomme skrantesyken kan spre seg til beitende sau i Nordfjella etter at sykdommen ble oppdaget hos rein i samme fjellområdet i 2016.

Ny kunnskap om korsbåndsskader hos hunder og katter

Ny kunnskap om korsbåndsskader hos hunder og katter

En ny studie viser at store hunder er mer utsatte for korsbåndskader enn katter og mindre hunder. For katter er kanskje ikke operasjon alltid det beste alternativet.

Har den norske melka unike egenskaper?

Har den norske melka unike egenskaper?

Ved NMBU er et forskerteam i gang med å studere melk fra norske kyr for å se om den skiller seg fra melk fra andre raser. Er det slik at den norske melka er unik, og hva skyldes det?

Kunnskapsnotater om dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet.

Kunnskapsnotater om dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet.

Veterinærhøgskolen har ledet arbeidet med utarbeidelse av kunnskapsnotater om forskning på dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet.

NMBU får førerhundskole som nabo

NMBU får førerhundskole som nabo

Nylig ble det klart at Blindeforbundets nye førerhundskole skal ligge på Norderås. Blindeforbundet har ønsket å legge førerhundskolen til Ås nettopp på grunn av nærheten til NMBU og Veterinærhøgskolen.

Åpent midtveisseminar for forskningsprosjektet om digital dermatitt hos storfe

Åpent midtveisseminar for forskningsprosjektet om digital dermatitt hos storfe

Phd-stipendiat Lina Ahlén og prosjektleder Terje Fjeldaas inviterer til midtveisevaluering og åpent seminar om digital dermaditt hos storfe, med flere forelesere, 14. november.

Sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker

Sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker

Dyremishandling kan være del av annen familievold, og det er viktig at polititet kjenner til sammenhengen, sier forsker Karianne Muri.

Banebrytende forskning på kjæledyrkaniner

Banebrytende forskning på kjæledyrkaniner

Ved Smådyrklinikken er man i gang med et stort forskningsprosjekt for å bedre kunnskapen om kaniners helse. Tidlig i prosjektet ser man allerede at mye av det man har trodd er riktig, kanskje ikke er riktig likevel.

– 2020 blir et positivt, men trangt år 

– 2020 blir et positivt, men trangt år 

Framdriften i byggingen av Veterinærbygget sikres i statsbudsjettet for neste år. Samtidig må NMBU finansiere flyttingen innenfor egen ramme. 

Hvordan påvirker stress eggleggende høners hjerner?

Hvordan påvirker stress eggleggende høners hjerner?

Gjennom et et storstilt europeisk forskningsprosjekt der Veterinærhøgskolen NMBU er en av samarbeidspartnerne, skal det forskes på hvordan høners velferd kan forbedres. Da må man forstå hjernene deres. 

Hesteklinikken holder stengt til sommeren 2020

Hesteklinikken holder stengt til sommeren 2020

NMBU Veterinærhøgskolen har besluttet at Hesteklinikken vil holde stengt fram til vi flytter til campus Ås våren/sommeren 2020.

Salmonella er dessverre igjen påvist ved Hesteklinikken

Salmonella er dessverre igjen påvist ved Hesteklinikken

Det er dessverre igjen påvist Salmonella hos en hest på Hesteklinikken, og klinikken ble båndlagt av Mattilsynet torsdag 19. september.

Vi bør forske på hunders helse

Vi bør forske på hunders helse

De siste ukene har vist at hunders helse er viktig for veldig mange mennesker i Norge. Alle disse hundevennene må være klar over at forskning på hunders helse i Norge ikke har noen vesentlige finansieringskilder, skriver dekan Anne Storset.

Til veterinærer: Behandlingsveiledning ved akutt hemoragisk enteritt

Til veterinærer: Behandlingsveiledning ved akutt hemoragisk enteritt

Veterinærene ved NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset - smådyr har utarbeidet en behandlingsveiledning ved akutt, hemoragisk enteritt.

Hundediaré-bakterie oppdaget for 13 år siden

Hundediaré-bakterie oppdaget for 13 år siden

I 2006 skrev to studenter ved Veterinærhøgskolen en bacheloroppgave om Providencia alcalifaciens, bakterien som nå er funnet i de obduserte hundene. Kanskje kan arbeidet den gang hjelpe oss nærmere et svar på hva som er årsaken til sykdommen.

Alvorlige tilfeller av blodig oppkast og diaré hos hund. FORTLØPENDE OPPDATERING:

Alvorlige tilfeller av blodig oppkast og diaré hos hund. FORTLØPENDE OPPDATERING:

NMBU Veterinærhøgskolen  Smådyrklinikken har den siste tiden sett mange tilfeller av alvorlig, blodig oppkast og diaré hos hund; også med fatalt utfall.

Gledelig mange mannlige veterinærstudenter i 2019-kullet

Gledelig mange mannlige veterinærstudenter i 2019-kullet

Av årets 77 nye veterinærstudenter, er 16 menn. Det er svært gledelig og slett ikke hverdagskost. - En god kjønnsbalanse er viktig for studiemiljøet, mener både dekan Anne Storset og de to ferske veterinærstudentene Magnus Dypvik og Brage Bærheim.

NMBU på AquaNor

NMBU på AquaNor

NMBU og en rekke andre aktører med sterke fagmiljøer innen akvakultur deltar på AquaNor. Gjennom sju miniseminarer vil forskere og bedrifter presentere forskningsbasert kunnskap fra ulike miljøer og perspektiver.

Halloumi-ost fra husdyr med antibiotika-rekord

Halloumi-ost fra husdyr med antibiotika-rekord

Normenn spiser stadig mer ost fra Kypros, som er blant verstingene når det gjelder antibiotikabruk på husdyr.

Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH vert styrka

Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH vert styrka

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vitjar NMBU i Sandnes 29. juli 2019 blant anna for å gjera greie for avgjerda om å styrka det veterinære fagmiljøet.

Hva gjør reinsdyr så spesielle?

Hva gjør reinsdyr så spesielle?

Reinsdyret er det eneste hjortedyret der både hunnen og hannen utvikler gevir. Reinsdyr tåler vintermørke og midnattssol, og de lar seg temme i motsetning til andre hjortedyr.

Forskere frykter hunder tar med seg farlig smitte fra utenlandsferie

Forskere frykter hunder tar med seg farlig smitte fra utenlandsferie

Selv om du følger alle regler for vaksiner, er det ingen garanti for at hunden ikke blir smittet av sykdom eller får med seg resistente bakterier hjem fra ferien.

Norge kan få flere og farligere flått

Norge kan få flere og farligere flått

Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og innover i landet, omfanget av flåttbårne sykdommer øker - og nye flåttarter med andre smittestoffer vil på sikt etablere seg i Norge.

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir Pankreassykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Mange søkere til Veterinærhøgskolen

Mange søkere til Veterinærhøgskolen

Antall søkere til Veterinærhøgskolen er gått litt ned fra fjoråret, men fremdeles er både veterinær- og dyrepleierstudiet populære studier med mange søkere.

Henvisningskveld for smådyrveterinærer 9.mai

Henvisningskveld for smådyrveterinærer 9.mai

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolens henvisningskveld for smådyrveterinærer torsdag 9. mai 2019 kl 17.00 i Fellesauditoriet. 

Meld deg på her.

Fem ting å tenke på før du lar hunden slikke deg i ansiktet

Fem ting å tenke på før du lar hunden slikke deg i ansiktet

Er det lurt å la hunden slikke seg i ansiktet? Spørsmålet er stilt mange ganger, men har du blitt noe klokere?

Inviterer til prøveforelesninger i farmakologi

Inviterer til prøveforelesninger i farmakologi

NMBU Veterinærhøgskolen skal ansette ny førsteamanuensis i farmakologi. Tirsdag 23. april og mandag 29. april er studenter, ansatte og andre interesserte invitert til prøveforelesningene.

Strategi – Veterinærhøgskolen 2019-2022

Strategi – Veterinærhøgskolen 2019-2022

Veterinærhøgskolen har en strategi som handler om den viktige tiden da vi skal flytte fra Adamstuen til Ås. 

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Amin Sayyari har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effektene av at gris får i seg muggsoppgiften DON. Arbeidet gir i tillegg bedre forståelse om eksponering av muggsopp tidlig i livet hos både mennesker og dyr.

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. Kunnskap om reproduksjon hos laks er viktig for å bevare truede fiskepopulasjoner i naturen, ikke minst i lys av klimaendringene.

Et knippe løsninger på globale utfordringer

Et knippe løsninger på globale utfordringer

Fra matsikkerhet til pandemier og antibiotikaresistens: Mange av de største globale utfordringene vi står overfor kan bare løses med tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorene.

Skal forske på oppdrett på værutsatte steder

Skal forske på oppdrett på værutsatte steder

Oppdrettsnæringen går i en ny retning. Ved å produsere laks i farvann som er nærmere åpent hav og mer værutsatt, ser forskerne for seg at oppdrett vil bli mer bærekraftig.

Veterinærene får opplæring i riktig antibiotika bruk

Veterinærene får opplæring i riktig antibiotika bruk

Som et tiltak for å motvirke antibiotikaresistens har Mattilsynet tatt initiativ til et gratis kurs i riktig bruk av antibiotika for landets veterinærer. Kort tid etter lansering av nettkurset var mer enn 250 påmeldt. Det viser at veterinærene tar resistensutfordringen alvorlig.

Norske forskere studerer tarmparasitter i indisk hundebæsj

Norske forskere studerer tarmparasitter i indisk hundebæsj

Det store antallet løshunder i India kan utgjøre en betydelig helserisiko for mennesker. Forskere ved NMBU har sett nærmere på hvilken betydning hundebæsj har som smittekilde for mennesker.

 

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Ekstrakter av tran kan påvirke hormonsyntesen i testikkelcelle

Cesilie Granum Bjørklund doktorgradsarbeid viser at blandinger av miljøgifter ekstrahert fra rå fiskeolje og renset fiskeolje (tran) samt metabolitter av plantevernmiddelet DDT forstyrrer hormonproduksjonen i testikkelcellene hos gris.

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Kjedelige oppvekstmiljøer gjør det tøffere for klekkerifisk å klare seg i naturen

Daan Mes har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt oppvekstmiljøene til laks fra klekkerier som blir satt ut i elvene. Resultatene fra arbeidet viser at miljøberikelser og svømmetrening kan øke overlevelse for laksen.

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Flowcytometri som metode for evaluering av spermiekvalitet

Fride Berg Standerholen har i denne doktorgraden har hatt som mål å gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring.

Møte for bedre helse og velferd for fisk i resirkuleringsanlegg

Møte for bedre helse og velferd for fisk i resirkuleringsanlegg

Oppdrettsbransjen møttes på NMBU Veterinærhøgskolen for å dele kunnskap om helsen og velferden for fisk i resirkuleringsanlegg. – Jo mer og jo tidligere vi lærer av hverandre, jo bedre er det både for fisken og for oppdretterne, sier Paul Midtlyng ved NMBU Veterinærhøgskolen.

NMBU-veterinærer vant pris for forskning på alvorlig sykdom hos hest

NMBU-veterinærer vant pris for forskning på alvorlig sykdom hos hest

Veterinærene Siv Hanche-Olsen og  Karin Hultin Jäderlund ved NMBU Veterinærhøgskolen, har vunnet Årets hästforskningsprojekt 2018 for sin forskning på den alvorlige sykdommen AEP.

Kveldskurs for smådyrveterinærer

Kveldskurs for smådyrveterinærer

Takk til alle som deltok på NMBU Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer 29. november!

Temakveld om velferd for kaniner

Temakveld om velferd for kaniner

NMBU Veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen Norge og Norges kaninforening arrangerer temakveld om kaninvelferd torsdag 25. oktober for fagfolk innen veterinærmedisin og dyrepleie. 

Én teskje feil honning er nok

Én teskje feil honning er nok

Mye utenlandsk honning inneholder aktiv smitte av åpen yngelråte. Ekspertene på Veterinærhøgskolen har testet fire-fem utenlandske honninger for bakteriesykdommen. To hadde med seg bakterier nok til at de kunne smittet norske bifolk med åpen yngelråte. Også flere andre biesykdommer kan smitte ved slik importert honning.

Bienes helter

Bienes helter

Den som går gjennom skogen må selv finne stien, heter det. Dette er den ukjente historien om de som torde å tenke nytt og ta avgjørelser. Derfor reddet de birøkt-Norge. Men det kostet nær 40 millioner kroner. Også de som forvalter skattepengene ble aktivt med på laget. 

Knallgod formidlingsinnsats

Knallgod formidlingsinnsats

Farlig stein og fisk som flasher buken engasjerte både publikum og dommere under regionfinalen i Forsker Grand Prix.

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Bedre og mer effektiv behandling for rent vann

Ekaterina Christensens doktorgradsarbeid gir kunnskap om egenskaper ved vannrensende koagulenter som kan bidra til effektiv og bærekraftig vannbehandling.

 Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Koksidier hos lam kan være resistente mot behandling

Ane Oddens doktorgradsarbeid viser at koksidier hos lam kan være resistente mot det vanligste middelet, koksidiose kan gi diaré, dehydrering, redusert vekst og av og til død. Arbeidet presenterer også en ny metode for å evaluere behandlingseffekten.

Avslutningsseminar for professor Georg Kapperud

Avslutningsseminar for professor Georg Kapperud

Fredag 26. oktober inviterer Veterinærhøgskolen til avslutningsseminar for professor Georg Kapperud. Vi inviterer alle kollegaer med interesse for mattrygghet til å komme.

Powerpoint, nei takk

Powerpoint, nei takk

Han har jobbet ved NMBU i en mannsalder. Og han er godt likt av studentene.  Nå er Nils Eivind Søli ved NMBU Veterinærhøgskolen kåret til beste foreleser for våren 2018. I tillegg får han 25 000 kroner fra NMBU-ledelsen.

Inviterer til prøveforelesninger i infeksjonsbiologi

Inviterer til prøveforelesninger i infeksjonsbiologi

NMBU Veterinærhøgskolen skal ansette ny medarbeider i infeksjonsbiologi. Mandag 13. august er studenter, ansatte og andre interesserte invitert til prøveforelesningene.

Veterinærmedisin som førstevalg

Veterinærmedisin som førstevalg

Over 90 prosent av alle som har kommet inn på veterinærstudiet i år har fått førstevalget sitt. Snittet for å komme inn er det høyeste ved NMBU. Veterinærhøgskolen gratulerer alle nye studenter i både veterinærmedisin og dyrepleie med studieplassen.

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Hunder som fôres med en kjøttbasert kost har en annen tarmflora enn hunder som fôres med tørrfôr.

Lager bedre fisk for økt overlevelse

Lager bedre fisk for økt overlevelse

Konferansen IMPRESS 2018 vil fremme nye strategier for å redde truede fiskearter

Stor interesse for seminar om dyrevelferd

Stor interesse for seminar om dyrevelferd

8. juni inviterte NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til et dyrevelferdsseminar som bød på smakebiter fra forskningen i form av populærvitenskapelige korte presentasjoner, alt fra fiskens bevissthet til hesters valg av dekken. 

Åpnet unikt senter for biomedisinsk forskning

Åpnet unikt senter for biomedisinsk forskning

Onsdag åpnet SEARCH ved NMBU Veterinærhøgskolen avdeling Sandnes. I det splitter nye biomedisinske forskningssenteret møtes humanmedisin og veterinærmedisin i et unikt samarbeid som øker sjansen for å redde menneskeliv.

Bli med på en digital fisketur

Bli med på en digital fisketur

Norske forskere bruker digitale verktøy for å løse store utfordringer innen oppdrettsnæringen. Kanskje kan de også oppdage hvordan det er å være en fisk?

Dyrevelferdsseminar på Adamstuen

Dyrevelferdsseminar på Adamstuen

Hva er dyrevelferd og hvordan påvirker bonden dyrevelferden? Hva føler fisken og hvordan kan teknologien bidra til visualisering av dyrs emosjoner? Fredag 8. juni 2018 kl. 10.00-15.00 inviterer Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen til dyrevelferdsseminar i fellesauditoriet på Adamstuen til å se og høre om hvorfor de satser på dyrevelferd.

Hvorfor er det så mange kvinner på veterinærstudiet?

Hvorfor er det så mange kvinner på veterinærstudiet?

Det er svært mange kvinner som velger å studere veterinærmedisin og svært få menn. På bare 20 år gikk studiet til å være mannsdominert til å være kvinnedominert. Hvorfor ble det slik? Kjenner du en samfunnsfagstudent som kunne tenke seg å finne ut av nettopp det?

To dager med sterk kost om vanskjøtsel og mishandling

To dager med sterk kost om vanskjøtsel og mishandling

For andre år på rad arrangerte Forskergruppe Dyrevelferd nylig et kurs om vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker. I år var kurset enda mer tverrfaglig enn i fjor, og det ble to dager med sterke inntrykk for deltakerne.

Fear-free seminar – hvordan gjøre et klinikkbesøk til en bedre opplevelse

Fear-free seminar – hvordan gjøre et klinikkbesøk til en bedre opplevelse

Hva kan du gjøre for at pasienten skal få en så god opplevelse som mulig? Er du dyrepleier, veterinær eller student kan du delta på kurset for å få konkrete råd.

Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer

Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolens kveldskurs for smådyrveterinærer 24. mai.

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

Astrid Wolfs doktorgradsarbeid har bidratt til utvikling av et salmonid alphavirus-basert replikon som vaksinevektor for Atlantisk laks, og til utvikling av potensielle vaksineregimer mot infeksiøs lakseanemi.

Flere mannlige søkere til veterinærstudiet

Flere mannlige søkere til veterinærstudiet

Interessen for veterinærstudiet øker og antallet menn som søker veterinær som førsteprioritet går opp fra i fjor. Også søkertallene for dyrepleierstudiet går litt opp, både for menn og kvinner.

Nanopore Day Oslo

Nanopore Day Oslo

On Monday 19 March, the NMBU Faculty of Veterinary Medicine hosted Nanopore Day Oslo, a full day seminar dedicated to the cutting-edge DNA sequencing technology developed by Oxford Nanopore Technologies. 

Bitt av huggorm

Bitt av huggorm

Blir hunden din bitt av huggorm er det to ting som er viktig: Hold hunden i ro og dra til veterinær.

Henvisningskveld for veterinærer

Henvisningskveld for veterinærer

Diabetes mellitus, korneasår og septisk peritonitt er noe av det du kan høre om på Smådyrklinikkens henvisningskveld for veterinærer 24. mai.

Viste frem unik teknologi for DNA-sekvensering

Viste frem unik teknologi for DNA-sekvensering

Før påske ble den unike nanoporeteknologien fra Oxford Nanopore Technologies vist frem på Veterinærhøgskolen.

Utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg

Utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg

I forbindelse med TV2 sitt «påskestunt» med utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg benyttet Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, anledningen til kunnskapsformidling om høners biologi i TV2-programmene Go’morgen Norge og Matkontrollen.

Grunnleggende om lakseanemivirus

Grunnleggende om lakseanemivirus

Rimatulhana Ramlys doktorgradsarbeid viser viktige egenskaper og funksjoner av to virusproteiner som fører til lakseanemi.

Starter innsamling av prøver fra dyr og mennesker

Starter innsamling av prøver fra dyr og mennesker

HUNT Én helse og HUNT4 – den store helseundersøkelsen i Nord Trøndelag – starter nå med å samle inn avføringsprøver fra mennesker og dyr. Gjennom forskning vil vi få vite mer om hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.

Flere tilfeller av sjelden nyresykdom hos hund

Flere tilfeller av sjelden nyresykdom hos hund

Ved NMBU Veterinærhøgskolens har vi sett flere tilfeller enn vanlig av den sjeldne nyresykdommen Fanconi syndrom i løpet av de siste månedene.

PhD Day 22nd of March

PhD Day 22nd of March

Veterinærhøgskolen arranges an Inspiration day for all PhD candidates. Please note Thursday the 22 nd of Mars in your calendar.

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Mer kunnskap om fiskens immunforsvar

Ida Bergva Aas har i sitt doktorgradsarbeid bidratt til økt kunnskap om organiseringen av fiskens immunsystem, da spesielt slimhinneassosiert immunvev hos laks.

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Avkom arver endringer i genetisk uttrykk og mikro RNA

Leonardo Martín Martíns doktoravhandlingen viser at stråling kan påvirke geners uttrykk og profilen av mikro RNA hos sebrafisk. Arbeidet viser også at forandringene som oppstår kan overføres fra foreldre til avkom.

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Husdyr som mellomvert for ebola- og Marburgvirus

Luke Nyakarahuka har i sitt doktorgradsarbeidet arbeidet med de dødelige sjukdommene forårsaket av ebolavirus og Marburgvirus. Blant annet viser denne doktorgraden antistoffer mot ebolavirus hos husdyr.

 

Julemat kan være farlig for kjæledyr

Julemat kan være farlig for kjæledyr

Hos veterinæren er jula dessverre en høytid for dyr som har spist ting de ikke burde. Her får du råd om ting du bør unngå å gi kjæledyret ditt og hva du bør være spesielt oppmerksom på i jula.

NMBU Veterinærhøgskolen får tilbake tilleggspoeng for menn

NMBU Veterinærhøgskolen får tilbake tilleggspoeng for menn

Onsdag ble det klart at menn som søker veterinær- eller dyrepleierutdanningen ved NMBU får to tilleggspoeng fra og med studieåret 2018-2019.

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Sprøytevernmidler gir store helseskader

Wilbert Bunini Manyilizus doktorgradsarbeid viser at sprøytevernmidler som brukes i landbruket i Tanzania fører til store helseproblemer, spesielt for små barn og foster. 

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Mer kunnskap om smitteveier for diaréfremkallende parasitter

Kjersti Selstad Utaakers doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om årsakene bak smitte av Giardia og Cryptosporidium, antakelig én av hovedårsakene til diaré hos mennesker. 

Oslo Life Science

Oslo Life Science

NMBU samarbeider med Universitetet i Oslo med flere om konferansen Oslo Life Science 12. til 15. februar. 

Forskerlinjen – noe for deg?

Forskerlinjen – noe for deg?

Forskerlinjen er et tilbud til veterinærstudenter som er interessert i forskning. Linjen gir mulighet til å starte en framtidig forskerkarriere integrert og parallelt med studiet. Det er opptak våren 2018 for oppstart høsten 2018. Opptaket er nå åpent for studenter på tredje og fjerde studieår. Neste informasjonsmøte er i januar 2018.

Prionproteinet kan beskytte ved betennelser

Prionproteinet kan beskytte ved betennelser

Doktorgradsarbeidet til Øyvind Salvesen viser at prionproteinet beskytter vev ved betennelsestilstander. Kunnskap om prionproteinet er viktig for å kunne bekjempe sykdommer som for eksempel skrantesyke (CWD).

Aldri helt trygt å importere hunder

Aldri helt trygt å importere hunder

Eierne fulgte alle regler for veterinærsjekk både i Norge og utlandet – likevel var  Murphy syk av en uhelbredelig, tropisk sykdom da han kom til Norge. 

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Norsk melkegeit resistente mot skrapesyke – kan øke kunnskapen om prionproteinet

Doktorgradsarbeidet til Malin Rokseth Reiten gir mer kunnskap om hvordan prionproteinet fungerer, noe som er viktig for å forstå prionsykdommer som for eksempel skrantesyke. 

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Doktorgradsarbeidet til Hanne Merethe Haatveit bidrar til mer kunnskap om viruset som fører til hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos laks. Kunnskapen er viktig for å kunne utvikle effektive vaksiner.

Er hunden din redd fyrverkeri?

Er hunden din redd fyrverkeri?

Er hunden din redd for fyrverkeri? Nå vil veterinærstudenter gjerne høre fra deg for å skaffe mer kunnskap om eiers opplevelse av medisinsk behandling av hund med lydfobi mot fyrverkeri.

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Coletha Mtenga Mathews doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om smittestoffer hos storfe som er svært viktig for helsen til både dyr og mennesker. Flere av smittestoffene hun fant var ikke påvist i storfe i verken Tanzania eller Afrika tidligere.

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Mer kunnskap om bakteriesporer i mat

Kristina Borch-Pedersens doktorgradsarbeid gir mer kunnskap om hvordan bakteriesporer «våkner» og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å drepe dem. Arbeidet gir viktig informasjon i utvikling av metoder for å bevare mat.

Lyser ut forskningsmidler for å forske på kreft hos hund

Lyser ut forskningsmidler for å forske på kreft hos hund

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund lyser ut 100 000 kroner til forskning på kreft hos hund. Søknadsfristen er 10. desember.

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

Utviklet ny metode for å analysere drikkevann

I sitt doktorgradsarbeid har Jemere Bekele Harito utviklet en ny metode for å finne en parasitt i drikkevannet som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker og dyr.

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Margrethe Brantsæters doktorgradsarbeid viser at verpehøner blir mindre redde når de blir utsatt for mer varierte omgivelser.

Avlivet krefthypotese på «Sunnere storfekjøtt»-seminar

Avlivet krefthypotese på «Sunnere storfekjøtt»-seminar

Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt ble bygget rundt hypotesen om at hemjern i rødt kjøtt øker risikoen for tarmkreft. Da prosjektet arrangerte sluttseminar 26. oktober ble denne hypotesen avlivet.

Menneskers helse avhengig av god dyrehelse

Menneskers helse avhengig av god dyrehelse

Når mikroorganismer sprer seg i rask fart på grunn av internasjonal trafikk av både folk, mat og dyr kan vi ikke snakke om folkehelse uten å se på sammenhengene mellom human- og veterinærmedisin og miljø– altså Én helse.

Kaniner fryser om vinteren

Kaniner fryser om vinteren

Mange tror at kaniner fint kan leve i minusgrader, men kaniner er en subtropisk art. De fryser lett og er avhengig av at eier legger til rette for en god vintersesong.

Miljøskader går i arv

Miljøskader går i arv

Doktorgraden til Jorke Kamstra viser at når sebrafisk blir utsatt for miljøpåvirkninger som endrer genuttrykket, kan endringene gå i arv i flere generasjoner.

Rutinemessig avlusning kan være smertefull

Rutinemessig avlusning kan være smertefull

Millioner av laks blir utsatt for behandling med varmt vann, som kan være svært smertefullt. Vi trenger dokumentasjon på at dyrevelferden blir ivaretatt.

Båndtvang

Båndtvang

Vi minner om at det er båndtvang for alle hunder på NMBU Veterinærhøgskolen.

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Bakterier lurer laksens immunforsvar

Doktorgradsarbeidet til Simen Foyn Nørstebø viser at strukturer i overflaten på bakterien Aliivibrio salmonicida har betydning for utvikling av sykdommen kaldtvannsvibriose. 

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Ny kunnskap om syk oppdrettslaks

Laks som er smittet med viruset som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) tåler lave nivåer av oksygen i vannet bedre hvis de har erfart noe liknende tidligere. I fisk infisert av det samme viruset, er immunforsvaret også bedre rustet til å takle infeksjoner av andre virus. Dette viser doktorgradsarbeidet til Morten Lund.

Dette må vite før du skaffer deg en slange, skilpadde eller øgle

Dette må vite før du skaffer deg en slange, skilpadde eller øgle

Nå er det lovlig å holde utvalgte reptilarter som hobbydyr i Norge. Her er 11 råd til deg som vurderer å skaffe deg en.

Inviterer til prøveforelesninger

Inviterer til prøveforelesninger

NMBU Veterinærhøgskolen skal ansette ny professor i patologi. Tirsdag 19. september er studenter, ansatte og andre interesserte invitert til prøveforelesningene.

Parasitter kan smitte mellom ville dyr og mennesker

Parasitter kan smitte mellom ville dyr og mennesker

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har John James Debenham ved NMBU Veterinærhøgskolen vist at enkelte parasitter fra ville dyr kan smitte til mennesker.

Leddskader hos hest

Leddskader hos hest

I sitt doktorgradsarbeid fant Palle Brink et enklere hjelpemiddel for å diagnostisere leddskader hos hest.

Enda tryggere med ekstra vaksine

Enda tryggere med ekstra vaksine

NMBU Veterinærhøgskolen vil gi råd om at valper får grunnvaksine også ved 16 ukers alder, selv om de ble vaksinert da de var 12 uker gamle.

Tyven stjal sin egen medisin

Tyven stjal sin egen medisin

Har du en hund som er en tjuvradd og som ofte stjeler mat og andre godsaker? Pass på. Stjeler han sin egen medisin, kan det gå dårlig. Det opplevde Birk, 10, og Bowie, 11 uker.

Raske resultater med ny genteknologi

Raske resultater med ny genteknologi

Ny teknologi innen genomikkforskning vil gi økt kunnskap om akutt utrydningstruet ål. NMBU-forskere har publisert metoden i Scientific Reports.

Pesende varm hund

Pesende varm hund

Inne i en bil sitter en hund og peser med tunga hengende ut. Hvor farlig er det?

Bitt av huggorm

Bitt av huggorm

Blir hunden din bitt av huggorm er det to ting som er viktig: Hold hunden i ro og dra til veterinær.

Hva skal vi fôre rensefisken med?

Hva skal vi fôre rensefisken med?

Rensefisk går sammen med laks i merder, og spiser lus av laksen. Dette er et viktig bidrag i kampen mot lakselus. Men lus er mer som «snacks» å regne, og gir ikke nok næring til rensefisken. I et nytt prosjekt skal forskere skaffe kunnskap om riktig fôr og ernæring. 

Grisefine lunger

Grisefine lunger

Har du en gris som hoster? Da vil NMBU Veterinærhøgskolen gjerne ha kontakt med deg. 

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Beskytter hjernen ved skrapesyke

Clara M. Osnes Jalland viser i sitt doktorgradsarbeid at enzymer som reparerer skadet DNA, bidrar til å beskytte nervecellene ved sykdom som for eksempel skrapesyke og kugalskap.

Norges første bachelor i dyrepleie

Norges første bachelor i dyrepleie

Fredag mottar dyrepleierstudentene ved Veterinærhøgskolen sin bachelorgrad som de første i Norge.

Velferdsutfordringer for slaktekylling

Velferdsutfordringer for slaktekylling

Det er rom for bedring av velferden for kyllinger på slutten av livet, viser doktorgrad av Käthe Kittelsen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Reptiler som kjæledyr

Reptiler som kjæledyr

Fra 15. august blir det lov å holde flere typer reptiler i Norge. Veterinær og forsker i zoo og viltdyrmedisin, John James Debenham, forteller hva du bør tenke på før du skaffer deg et slikt dyr. Vet du for eksempel at skilpadden din kan bli mye eldre enn deg?

Kastrer katten før sommeren

Kastrer katten før sommeren

Du kan få ansvar for opp mot 60 katter hvis du ikke kastrerer hunnkatten din, skriver Aftenposten etter at avisen var med under en kastrering ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Veterinæren Omar flyktet fra Sudan og fant NMBU

Veterinæren Omar flyktet fra Sudan og fant NMBU

Omar Ismail eide sin egen veterinærklinikk og hadde fast jobb på en veterinærhøgskole da han ble svartlistet av myndighetene og måtte flykte. Nå jobber og studerer han ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH

Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH

Abdolrahman Khezri har i sitt doktorgradsarbeid ved bruk av dyremodeller funnet at blandinger av miljøgifter basert på nivåer funnet i mat og humane blodprøver fra Skandinavia, påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall- og kvalitet.

Adferd gjennom brunstsyklus hos Norsk rødt fe og Holstein-Frieser kyr

Adferd gjennom brunstsyklus hos Norsk rødt fe og Holstein-Frieser kyr

Guro Svebergs doktorgradsarbeid beskriver detaljert seksuell og sosial adferd hos melkekyr og hvordan Norsk Rødt Fe deltar mer i ridning og brunstgrupper enn Holstein-Frieser kyr. 

Melkefjøset minutt for minutt

Melkefjøset minutt for minutt

Når teknologiutviklingen fremover gir oss stadig mer sanntidsovervåkning av livet i fjøset, kan vi på sikt praktisk talt følge dyra minutt for minutt.

Trygge importerte bær

Trygge importerte bær

Av i alt 698 forskjellige prøver av norske og importerte bær fant ikke forskerne plantevernmiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt smittestoffer.

Karbohydrat-rik diett ga mer kreft enn rødt kjøtt

Karbohydrat-rik diett ga mer kreft enn rødt kjøtt

I en ny studie har stipendiat Christina Steppeler sammenlignet fôr som laks, svin, storfe og kylling med forekomsten av tarmkreft hos mus. Det mest overraskende var at musene som spiste den karbohydratrike referansedietten hadde høyest forekomst av tarmkreft.

Veterinærutdanningen fortsatt populær

Veterinærutdanningen fortsatt populær

Antallet søkere som har veterinærutdanningen som førstevalg øker også i år, viser tall fra Samordna Opptak.

Eksponering av miljøgifter i svangerskapet og via morsmelk

Eksponering av miljøgifter i svangerskapet og via morsmelk

Mette Helen Bjørge Müller sitt doktorgradsarbeid konkluderer med at barn i Tanzania eksponeres for potensielt helseskadelige nivåer av persistente miljøgifter i mors liv og gjennom morsmelk.

Bærekraftig håndtering av lakselusinfeksjoner

Bærekraftig håndtering av lakselusinfeksjoner

Helle Jodaa Holm sitt doktorgradsarbeid viser at selektiv avl og funksjonelle fôr kan bidra til å modulere hudens immunforsvar og resultere i reduserte lusenivåer.

SEARCH – nytt biomedisinsk senter i Sandnes

SEARCH – nytt biomedisinsk senter i Sandnes

Mer og bedre forskning på gris, sau og geit ved NMBU sin avdeling i Sandnes øker sjansen for å redde menneskeliv. Første spadetak til bygging av SEARCH-senteret er tatt.

Åpen dag 8. mars 2018

Åpen dag 8. mars 2018

Velkommen til Åpen Dag på Veterinærhøgskolen 8. mars 2018

Unik norsk geit kan gi oss nøkkelen til å bekjempe marerittsykdommer

Unik norsk geit kan gi oss nøkkelen til å bekjempe marerittsykdommer

I fjor ble den smittsomme og dødelige hjernesykdommen skrantesjuke hos hjortedyr oppdaget for første gang i Norge. Nøkkelen til å bekjempe den fryktede sykdommen, så vel som kugalskap hos storfe og skrapesyke hos sau, kan ligge hos norsk melkegeit.

NMBU-forskere vant innovasjonspris for nytt landbruksdatakonsept

NMBU-forskere vant innovasjonspris for nytt landbruksdatakonsept

Innovativt prosjekt vil hjelpe bonden med «Big Data» i det grønne skiftet og får bistand fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Større kunnskap om deprimert laks

Større kunnskap om deprimert laks

Oppdrettslaksen som ikke takler konkurransen i merdene blir stresset, apatiske og anorektiske. Nå har NMBU-forskere funnet ut mer om disse såkalte «taperfiskene».

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

"Vi frykter den dagen rabiesvirus blir påvist hos en av våre pasienter," skriver NMBU-veterinærer i en kronikk hos Forskning.no.

Influensaviruset H1N1pdm09 er utbredt hos norske griser

Influensaviruset H1N1pdm09 er utbredt hos norske griser

Smittede mennesker var en viktig årsak til at influensa A-viruset H1N1pdm09 ble introdusert i mange norske svinebesetninger høsten 2009 og våren 2010. Selv om smittede griser ikke virker særlig syke, kan infeksjonen resultere i økt fôrforbruk og redusert tilvekst hos unge griser.

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

Ved å se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljø forstår vi forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Dette kalles Én helse-perspektivet.

Møt NMBUs to kandidater til årets Forsker Grand Prix

Møt NMBUs to kandidater til årets Forsker Grand Prix

Begge NMBUs campuser er representert i årets Forsker Grand Prix. Fra NMBU deltar to unge forskere fra så forskjellige fagmiljøer som veterinær og lanskapsplanlegging.

ZooPa prosjektet

ZooPa prosjektet

ZooPa er et samarbeidsprosjekt som bringer NMBU og the Postgraduate Institute for Medical Education and Research (PGIMER) in Chandigarh, India - sammen. 
NMBU-studenter har nå sjansen til å delta i ZooPa: gjennom utveksling, en workshop, et forskningsprosjekt eller på et hands-on kurs.

 

Forsker på velferd hos fjørfe

Forsker på velferd hos fjørfe

Trening og fysisk aktivitet er viktig for å holde seg frisk. Men hvordan kan kyllinger motiveres til å være aktive? Dette har avgangsstudenter ved NMBU Veterinærhøgskolen undersøkt.