Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Lykkelig hund ute med eieren sin.

Kjøttbasert kost fører til reversible endringer i tarmmikrobiota hos friske hunder

Hunder som fôres med en kjøttbasert kost har en annen tarmflora enn hunder som fôres med tørrfôr.

Flere staller har blitt båndlagt på grunn av mistanke om salmonella.

Uvanlig med store salmonellautbrudd i Norge

Hesteklinikken og mange andre staller har blitt båndlagt på grunn av salmonella, eller mistanke om salmonealla, til tross for at de fleste hestene ikke viser tegn til sykdom. Hvorfor er det nødvendig å reagere så strengt?

Impress logo

Lager bedre fisk for økt overlevelse

Konferansen IMPRESS 2018 vil fremme nye strategier for å redde truede fiskearter

Sammensatt program under Dyrevelferdsseminaret.

Stor interesse for seminar om dyrevelferd

8. juni inviterte NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til et dyrevelferdsseminar som bød på smakebiter fra forskningen i form av populærvitenskapelige korte presentasjoner, alt fra fiskens bevissthet til hesters valg av dekken.