Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Norge kan får flere og farligere flått

Norge kan får flere og farligere flått

Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og innover i landet, omfanget av flåttbårne sykdommer øker - og nye flåttarter med andre smittestoffer vil på sikt etablere seg i Norge.

Mange søkere til Veterinærhøgskolen

Mange søkere til Veterinærhøgskolen

Antall søkere til Veterinærhøgskolen er gått litt ned fra fjoråret, men fremdeles er både veterinær- og dyrepleierstudiet populære studier med mange søkere.

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Kunnskap om Pankreassykdom øker

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir Pankreassykdom hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for oppdretter.

Henvisningskveld for smådyrveterinærer 9.mai

Henvisningskveld for smådyrveterinærer 9.mai

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolens henvisningskveld for smådyrveterinærer torsdag 9. mai 2019 kl 17.00 i Fellesauditoriet. 

Meld deg på her.