Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Klekking

Utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg

I forbindelse med TV2 sitt «påskestunt» med utruging av kylling fra butikkinnkjøpte egg benyttet Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, anledningen til kunnskapsformidling om høners biologi i TV2-programmene Go’morgen Norge og Matkontrollen.

Samler inn avføringsprøver fra dyr og eier.

Starter innsamling av prøver fra dyr og mennesker

HUNT Én helse og HUNT4 – den store helseundersøkelsen i Nord Trøndelag – starter nå med å samle inn avføringsprøver fra mennesker og dyr. Gjennom forskning vil vi få vite mer om hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse.

Kunnskap om viruset som forårsaker lakseanemi er viktig for bekjempelse av sykdommen.

Grunnleggende om lakseanemivirus

Rimatulhana Ramlys doktorgradsarbeid viser viktige egenskaper og funksjoner av to virusproteiner som fører til lakseanemi.

For å få bedre kontroll med sykdomsutbrudd er systemtenkning der man tar med kulturelle, sosioøkonomiske og økologiske faktorer viktig.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.