Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Tirsdag 19. september er det prøveforelesninger før nyansettelse av professor i patologi på NMBU Veterinærhøgskolen.

Inviterer til prøveforelesninger i infeksjonsbiologi

NMBU Veterinærhøgskolen skal ansette ny medarbeider i infeksjonsbiologi. Mandag 13. august er studenter, ansatte og andre interesserte invitert til prøveforelesningene.

Immatrikulering

Immatrikulering 2018

Immatrikulering 2018 blir avholdt 17. august kl 13.00 på storplenen foran Urbygningen på Campus Ås.

Glade studenter

Veterinærmedisin som førstevalg

Over 90 prosent av alle som har kommet inn på veterinærstudiet i år har fått førstevalget sitt. Snittet for å komme inn er det høyeste ved NMBU. Veterinærhøgskolen gratulerer alle nye studenter i både veterinærmedisin og dyrepleie med studieplassen.

Flere staller har blitt båndlagt på grunn av mistanke om salmonella.

Uvanlig med store salmonellautbrudd i Norge

Hesteklinikken og mange andre staller har blitt båndlagt på grunn av salmonella, eller mistanke om salmonealla, til tross for at de fleste hestene ikke viser tegn til sykdom. Hvorfor er det nødvendig å reagere så strengt?