Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Aktuelt

Influensaviruset H1N1pdm09 er utbredt hos norske griser

Smittede mennesker var en viktig årsak til at influensa A-viruset H1N1pdm09 ble introdusert i mange norske svinebesetninger høsten 2009 og våren 2010. Selv om smittede griser ikke virker særlig syke, kan infeksjonen resultere i økt fôrforbruk og redusert tilvekst hos unge griser.

Frykter gatehunder bringer med seg farlige sykdommer

"Vi frykter den dagen blir påvist hos en av våre pasienter," skriver NMBU-veterinærer i en kronikk hos Forskning.no.

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

Ved å se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljø forstår vi forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Dette kalles Én helse-perspektivet.

Møt NMBUs to kandidater til årets Forsker Grand Prix

Begge NMBUs campuser er representert i årets Forsker Grand Prix. Fra NMBU deltar to unge forskere fra så forskjellige fagmiljøer som veterinær og lanskapsplanlegging.

Velkommen som student ved NMBU - vi gleder oss til å møte deg!

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolen som ny veterinær- eller dyrepleierstudent.

Under følger informasjon om fag, timeplan og annen praktisk informasjon

 

Veterinærhøgskolen

På Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer og dyrepleiere og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Mer om oss

Kontakt oss

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.