Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Inviterer til prøveforelesninger i farmakologi

Inviterer til prøveforelesninger i farmakologi

NMBU Veterinærhøgskolen skal ansette ny førsteamanuensis i farmakologi. Tirsdag 23. april og mandag 29. april er studenter, ansatte og andre interesserte invitert til prøveforelesningene.

Strategi – Veterinærhøgskolen 2019-2022

Strategi – Veterinærhøgskolen 2019-2022

Veterinærhøgskolen har en strategi som handler om den viktige tiden da vi skal flytte fra Adamstuen til Ås. 

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Hvor mye sykdom gir muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) hos gris?

Amin Sayyari har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt effektene av at gris får i seg muggsoppgiften DON. Arbeidet gir i tillegg bedre forståelse om eksponering av muggsopp tidlig i livet hos både mennesker og dyr.

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Økt kunnskap om hvordan laks formerer seg

Elia Ciani har i sitt doktorgradsarbeid i EU-prosjektet IMPRESS bidratt med økt kunnskap om dverglaksens lure måte å reprodusere seg på mens den allerede er liten parr. Kunnskap om reproduksjon hos laks er viktig for å bevare truede fiskepopulasjoner i naturen, ikke minst i lys av klimaendringene.