Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Aktuelt

En bedre helse for mennesker, dyr og miljø

Ved å se på samspillet mellom mennesker, dyr og miljø forstår vi forekomst og spredning av smittsomme sykdommer. Dette kalles Én helse-perspektivet.

Møt NMBUs to kandidater til årets Forsker Grand Prix

Begge NMBUs campuser er representert i årets Forsker Grand Prix. Fra NMBU deltar to unge forskere fra så forskjellige fagmiljøer som veterinær og lanskapsplanlegging.

Velkommen som student ved NMBU - vi gleder oss til å møte deg!

Velkommen til NMBU Veterinærhøgskolen som ny veterinær- eller dyrepleierstudent.

Under følger informasjon om fag, timeplan og annen praktisk informasjon

 

ZooPa prosjektet

ZooPa er et samarbeidsprosjekt som bringer NMBU og the Postgraduate Institute for Medical Education and Research (PGIMER) in Chandigarh, India - sammen. 
NMBU-studenter har nå sjansen til å delta i ZooPa: gjennom utveksling, en workshop, et forskningsprosjekt eller på et hands-on kurs.

Forsker på velferd hos fjørfe

Trening og fysisk aktivitet er viktig for å holde seg frisk. Men hvordan kan kyllinger motiveres til å være aktive? Dette har avgangsstudenter ved NMBU Veterinærhøgskolen undersøkt.

Veterinærhøgskolen

På Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer og dyrepleiere og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Mer om oss

Kontakt oss

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.