Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

3D-modell av fiskehypofyse gir nye svar om hormonsystemet

Hypofysen spiller en avgjørende rolle for hvordan kroppen fungerer. Nå har forskere greid å lage 3D-modeller av fiske-hypofyser. Det gir nye svar – og nye spørsmål.

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

Først i Norge med morgendagens 4D-løsning på bildediagnostikk

Først i Norge med morgendagens 4D-løsning på bildediagnostikk

NMBU Sandnes og SEARCH er først ute i Norge med et radiologisystem som kan bli avgjørende for fremtidens forskning og undervisning innen humanmedisin, veterinærmedisin og medisinsk-tekniske og teknologiske fagfelt.

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Nesten 100 millioner til utvikling av mer klimavennlig havbruk

Et nytt stort forskningsprosjekt skal bidra til at havbruk til havs kan gi redusert klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk og bedre fiskevelferd.