Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Norske bønder har trygge og tillitsfulle kyr

Norske bønder har trygge og tillitsfulle kyr

Testing av forholdet mellom kyr og mennesker kan gi en god indikasjon på hvordan dyrevelferden er. I Norge viser resultatene at kyrne er trygge og komfortable og at norske bønder har godt samspill med sine dyr.

Millioner til prosjekt for å redusere dødeligheten i laksenæringa

Millioner til prosjekt for å redusere dødeligheten i laksenæringa

NMBU Veterinærhøgskolens prosjekt for å få ned dødeligheten i oppdrettsanlegg er ett av fem prosjekter som har fått støtte gjennom Forskningsrådets tildelinger til forskning og innovasjon som skal bidra til bærekraftig havbruk.

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Nytt forskningsprosjekt skal utvikle nye fôringsstrategier for torsk, som tar hensyn til fiskens artsspesifikke egenskaper og behov. Det skal bidra til bedre fiskehelse og mer bærekraftig torskeoppdrett.

Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning

Støtte til Plastikk-Pluto, som skal gi bedre anatomiundervisning

Faggruppe for anatomi har fått støtte fra Læringssentret til å lage «Plastikk-Pluto», en samling plastinerte organpreparater som skal øke læringsutbyttet i anatomiundervisningen.