Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen

Aktuelt

Kunnskap om viruset som forårsaker lakseanemi er viktig for bekjempelse av sykdommen.

Grunnleggende om lakseanemivirus

Rimatulhana Ramlys doktorgradsarbeid viser viktige egenskaper og funksjoner av to virusproteiner som fører til lakseanemi.

Samler inn avføringsprøver fra dyr og eier.

Starter innsamling av prøver fra dyr og mennesker

HUNT Én helse og HUNT4 – den store helseundersøkelsen i Nord Trøndelag – starter nå med å samle inn avføringsprøver fra mennesker og dyr. Gjennom forskning vil vi få vite mer om hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse.

For å få bedre kontroll med sykdomsutbrudd er systemtenkning der man tar med kulturelle, sosioøkonomiske og økologiske faktorer viktig.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.

Hund får godbit

Flere tilfeller av sjelden nyresykdom hos hund

Ved NMBU Veterinærhøgskolens har vi sett flere tilfeller enn vanlig av den sjeldne nyresykdommen Fanconi syndrom i løpet av de siste månedene.