Utveksling

Det er utvekslingskontoret til SiT som kan svare på det aller meste rundt utveksling og regler for utreise. Studieveilederne kan i hovedsak bare svare på fagspørsmål. Husk at vi ikke har tid til å finne fagene for deg, men vi kan hjelpe deg med å vurdere fagene du har funnet eller legge opp studieløpet ditt rundt et utvekslingssemester. Kom derfor innom oss på studieveiledning i våre åpningstider eller ta kontakt på epost. Mer informasjon om studieveiledningen finner du på Studieveiledning ved REALTEK | NMBU.

Vi har prøvd å lage en kort oversikt over hva du bør tenke på i forbindelse med utveksling.

Hvor og når skal du reise

Begynn planleggingen tidlig. Hvilken skole vil du reise til, og hvilket semester ser du for deg? SiT har en fin oversikt over hvilke skoler som er tilgjengelig gjennom NMBU sine samarbeidsavtaler. De finner du her: Hvor og når kan jeg reise? | NMBU. Her kan du finne skolene på bakgrunn av fakultet og studieprogram, eller på bakgrunn av hvor i verden du vil.

Du må ha bestått 60 sp før du reiser på utveksling. Det betyr i praksis at første utreisemulighet er 1. semester 2. klasse. Det vanligste er å reise i løpet 3. eller 4. klasse. Vi anbefaler ikke å reise høsten 5. klasse på grunn av masterforberedelser. I tillegg må du ha plass til utvekslingsemnene i utdanningsplanen din. Dvs. hvis du kun mangler masteroppgaven, vil du ikke få innvilget utveksling. Det samme gjelder hvis du kun har obligatoriske emner, og ikke finner godkjente erstatninger for disse på utvekslingsstedet. 

Dersom du velger å utsette masteren som følge av utveksling, eller må utsette masteroppgaven som følge av et utvekslingsopphold, vil dette påvirke mengden lån Lånekassen omgjør til stipend. 

Inspirasjon fra tidligere studenter som har reist på utveksling finner du blant annet på utvekslingsbloggen. Her kan du søke opp studieprogram eller studiested: NMBU-Student På Utveksling (nmbuutveksling.blogspot.com)

Fag og utveklingsfag

Når du planlegger utveksling bør du følge med på antallet obligatoriske fag som ligger i det semesteret. Velger du å reise et semester med mye obligatoriske fag må du sørge for å få tatt de obligatoriske fagene. Du kan enten prøve å «rydde tomt» et semester ved å ta de obligatoriske fagene før/etter utreise, eller finne erstatninger på utveksling. Ikke alle fag er like lette å finne en erstatning for i utlandet, og det er ikke på alle skoler du kan få ta hvilke som helst fag. Mange velger å spare fag slik som statistikk eller økonomi-emne til utvekslingssemesteret sitt. SiT har listet opp emner ulike studieretninger har tatt ved vertsuniversitetene på sine sider. Prøv å vurder utveksling etter fag heller enn sted. 

Søknadsprosessen
All informasjon du trenger om hvordan du skal søke, og hva du må huske på i forhold til søknadene finner du hos SiT her: Hvordan søker jeg? | NMBU

Godkjenning
Du må få fagene du skal ta godkjent både i forkant og etterkant av utreise. Det er fakultetets studieveiledere som godkjenner utvekslingsemnene i samarbeid med de emneansvarlige. Hovedreglene for godkjenning finner du her: Godkjenning av utdanning | NMBU.

Erstatningsfag
Det vi får flest spørsmål om i forbindelse med utveksling er hvilke emner som godkjennes og hvilke emner de evt. kan erstatte. Vi har samlet opp en liten oversikt som vi oppdaterer med jevne og ujevne mellomrom. Merk at du fortsatt må søke om forhåndsgodkjenning av emnene. Vi ser an studieprogresjon, studieretning og fagkombinasjon når vi godkjenner erstatninger. Det betyr at selv om faget er listet opp som en erstatning, er det ikke 100% sikkert at du får erstatningen godkjent. Emner godkjent som valgfag er ikke listet opp i oversikten. 

Dokumentet med eksempler på erstatningsemner finner du her.

Published 1. oktober 2021 - 15:02 - Updated 7. mars 2022 - 16:18