Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Emner som har begrenset kapasitet har en tidligere frist enn ordinær påmeldingsfrist. Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for høstparallellen er torsdag i uken før fristen 15.september. Fristen for vårparallellen er torsdagen i uken før fristen 1. februar.

Dette er en frist som kun gjelder realtek-emner. Frister for hele NMBU finner du i Akademisk kalender

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Studenter blir rangert etter kriterier gjengitt på emnets nettside. Dersom du ikke har meldt deg opp innen fristen for forhåndspåmelding (i StudentWeb får du da meldingen søkt undervisning), mister du fortrinnsretten din. Etter at forhåndsopptaket er kjørt, åpnes det for eventuelt resterende plasser frem til 1. februar/15. september.

Følgende emner har antallsbegrensing og forhåndspåmelding:

VÅRPARALLELL HØSTPARALLELL

FYS235 Elektronikk 

GMFO120 Fotogrammetri 1

GMGD211 Feltkurs i geomatikk

GMLM102 Grunnleggende landmåling

THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs

THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs

THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi

TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne

TMP160 Teknisk design

TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer

TMP261 Varme og strømningssimulering

TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel

Masteroppgave

FYS155 Laboratoriekurs i fysikk

FYS230 Elektroteknikk

FYS375 Energiteknologi, lab

GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering

INF221 Informatikk for datavitere

TBM200 Materiallære

THT261 Vannforsyning og avløpssystemer

THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer

THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs

TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D

TIP300 Konsept og produktrealisering

TPS210 Transport av væsker og gasser

Masteroppgave

 

 

Published 27. november 2014 - 13:27 - Updated 9. september 2020 - 13:16