Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning (REALTEK)

Studenter blir rangert etter kriterier gjengitt på emnets nettside. Dersom du ikke har meldt deg opp innen fristen for forhåndspåmelding (i StudentWeb får du da meldingen søkt undervisning), mister du fortrinnsretten din. Etter at forhåndsopptaket er kjørt, åpnes det for eventuelt resterende plasser frem til oppmeldingsfristen 1. februar/15. september.

Følgende emner har antallsbegrensing og forhåndspåmelding:

VÅRPARALLELL HØSTPARALLELL

FYS235 Elektronics

GMLM102 Grunnleggende landmåling

THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs

THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi

TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne

TMP160 Teknisk design

TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer

TMP261 Varme og strømningssimulering

 

Masteroppgave (se egne frister her)

 

FYS230 Elektroteknikk

INF200 Videregående programmering

PPFO100 Utvikling av personlig utvikling 

TBA331 Bygningsfysisk simulering

TBM200 Materiallære

TEL280  Mobile robots and navigation

TIP 200 Produktutvikling og produktdesign med 3D

TIP300
 Konsept og produktrealisering

 

Masteroppgave (se egne frister her)

 

 

 

 

Published 27. november 2014 - 13:27 - Updated 30. mars 2023 - 12:58