Overgang til annet studieprogram

Studenter kan søke overgang mellom program på samme nivå, dvs. fra bachelor til bachelor eller fra master til master. Unntak gjøres for overgang fra femårig master til bachelor.

 

Overgang til annet studieprogram

Studenter kan søke overgang til annet studieprogram ihht NMBUs studieforskrift Kapittel 28. Overgang til annet studieprogram § 28-1

§ 28-1
...
(4) Hovedkriterier for overgang:
- Ved overgang fra et studieprogram til et annet må det være plass på aktuelt studieprogram det søkes overgang til.
- Studieprogrammets krav ved opptak må være oppfylt.
- Studenter som søker overgang i løpet av det første halvåret de studerer ved NMBU, rangeres etter konkurransepoengsum ved opptak. Studenter som søker overgang senere i studiet, rangeres av fakultetet.
(5) Ved overgang til annet studieprogram forutsettes det at studenten tar alle obligatoriske emner på det studieprogrammet studenten får overgang til. Studenter som trenger individuell tilpassing, må utarbeide en revidert utdanningsplan som må godkjennes av fakultetet.

 

På REALTEK gjelder følgende rangeringsregler (vedtatt i UU møte 5/20 9.9.20):

Det gis bare overgang mellom program på samme nivå, dvs. fra bachelor til bachelor eller fra master til master. Unntak gjøres for overgang fra femårig master til bachelor.

Søkere rangeres etter konkurransepoengsum ved opptak. De som har høy nok poengsum til å komme inn gjennom samordna opptak vil være kvalifisert for overgang.

Søkere som har bestått minst 120 sp som inngår i det studieprogrammet man ønsker å skifte til og har høyt nok karaktersnitt til å komme inn på høyere årstrinn vil være kvalifisert for overgang. Programmets basisemner må inngå i opptaksgrunnlaget. For overgang til et sivilingeniørprogram må f.eks. MATH111, MATH112, MATH113, FYS101, FYS102 og INF120 inngå i opptaksgrunnlaget. For programmer som ikke har lokalt opptak settes poenggrensen til 3,0.

For å få overgang må det være ledig plass på studiet man søker til. Dersom det ikke er ledig plass til alle kvalifiserte søkere vil de bli rangert etter konkurransepoengsum ved opptak.

Published 24. september 2014 - 14:01 - Updated 13. oktober 2020 - 15:00