Studieveiledning

Studieveiledning ved REALTEK

Studieveiledning ved REALTEK

Velkommen til studieveiledning hos en av Realteks studieveiledere. Vi kan hjelpe deg med det meste som angår din studiehverdag!

 

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Emner som har begrenset kapasitet har en tidligere frist enn ordinær påmeldingsfrist. Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for høstparallellen er torsdag i uken før fristen 15.september. Fristen for vårparallellen er torsdagen i uken før fristen 1. februar.

Dette er en frist som kun gjelder realtek-emner. Frister for hele NMBU finner du i Akademisk kalender

For våre masterstudenter

For våre masterstudenter

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Realtek. 

Har du spørsmål angående masteroppgaven, ta kontakt med studieveileder på studieveileder-realtek@nmbu.no

Overgang til annet studieprogram

Overgang til annet studieprogram

Studenter kan søke overgang mellom program på samme nivå, dvs. fra bachelor til bachelor eller fra master til master. Unntak gjøres for overgang fra femårig master til bachelor.