Studieveiledning

Studieveiledning REALTEK

Studieveiledning REALTEK

Studieveilederkontoret finner du i TF-kvartalet Fløy 3, rom 105A og 105B. 

Vi har åpningstid med drop-in fra kl. 12.15-15.00, mandag til fredag.

Det er ofte stor pågang før fristene 15. september/1. februar og vi oppfordrer i disse periodene til at studentene bruker hele åpningstiden, slik at vi får fordelt veiledningstiden og unngår kø.

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Forhåndspåmelding til emner med antallsbegrensning

Fristen for å melde seg opp til emner med antallsbegrensning for høstparallellen er torsdag 22. august

Dette er en frist som kun gjelder realtek-emner. Frister for hele NMBU finner du i Akademisk kalender

For våre masterstudenter

For våre masterstudenter

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Realtek. 

Har du spørsmål angående masteroppgaven, ta kontakt med studieveileder på studieveileder-realtek@nmbu.no

Overgang til annet studieprogram

Overgang til annet studieprogram

Studenter kan søke overgang til alle REALTEKs programmer bortsett fra PPU. Det vil si at vi tillater overgang til og fra frie realfag, bachelorprogrammer og masterprogrammer.