Studentliv

Linjeforeninger

Linjeforeninger

REALTEK har et aktivt og inkluderende studentmiljø. Meld deg inn i en eller flere av studentforeningene.

Studentdemokrati

Studentdemokrati

Studentdemokratiet er studentenes talerør på NMBU, og sørger for at dine rettigheter som student blir ivaretatt. Studenttinget fører interne og eksterne studentsaker som til slutt vedtas i samråd med Studentsamskipsnaden og Universitetsstyret på NMBU

Emneevaluering

Emneevaluering

Som student ved REALTEK har du mulighet til å delta i evaluering av emner og studieprogram for å skape og sikre god kvalitet i utdanningen ved fakultetet.