Lektor

Mandag 15. august

09.15 -10.15 Oppmøteregistrering / Velkommen ( TF1-106)

  • 1. års lektorstudenter skal møtes på rom TF1-106
  • Lektorstudenter på høyere årstrinn som skal ta kurset PPXP100 , skal møtes på rom TF1-106

10.15-11.30 Felles velkomst for alle studenter ved REALTEK (Aud.Max)

11.30-11.45 Oppstart av innføringsemner

  • 1. årstrinn på  lektor: Innføring i PPXP100 v/Gerd Johansen (TF1-106)
  • Høyere årstrinn på lektor:  Innføring i PPXP100 v/Gerd Johansen (TF1-106)

11.45-12.30 Lunsj

Porsjonspakket lunsj for lektorstudenter deles ut.

12.30-1430 Informasjon om lektorprogrammet, PPXP100 og læringsplattform (TF1-106)

18:00 Fadderne på REALTEK vil gjøre sitt beste for at oppstarten din blir så trivelig som mulig. Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her


Program for augustbloken

Som lektorstudent skal du følge innføringsemnet PPXP100 i august. Informasjon og program for augustblokken finner du på canvassiden til emnet (denne får du tilgang til når du har meldt deg til undervisning).  Under finner du timeplanen for  PPXP100 i august.

Published 19. juli 2020 - 15:17 - Updated 30. juni 2022 - 15:53