IMRT100

På grunn av gjeldende smittevernsråd er studieprogrammene fordelt på flere rom. Pass på at du vet hvilket rom du hører til (dette får du info om første dag), og er oppdatert på programmet, slik at du til en hver tid vet hvor du skal møte opp. 

Tirsdag 11. august

Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom:

08.15-09.30 Matematikk: diagnostisk test - oppmøte på studieprogrammets vanlig rom

10.00-15.45 Prosjektarbeid/Fagområdene presenterer sin forskning for egne studenter
Programmer som er delt på flere rom har fått tildelt tid til presentasjon av forskning i Anne Cathrines telt (se tidsfordeling under). Resten av dagen brukes til prosjektarbeid på studieprogrammets rom.

Fagområdene presenterer forskning for egne studenter

 • Datavitenskap v/Oliver Tomic – TF1-204
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik TF1-102
 • Maskin, prosess og produktutvikling v/Odd Ivar Lekang – TF1-205
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad Robotikklab fløy IV(TF4-102)

Anne Cathrines telt:

 • 10.00 – 11.15: Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud
 • 11.30 – 12.45: Vann og miljø v/ Arve Heistad
 • 13.00 – 14.15: Byggeteknikk og arkitektur v/Martin Ebert og Thomas Thiis
 • 14.30 – 15.45: Geomatikk v/ Jon Glenn Gjevestad

Prosjektplanlegging v/Arnstein Moe (Digital)
Vises i løpet av dagen, programmene bestemmer selv når.

1600-16.45 Informasjon fra studieveilederne - hva må du vite som ny student (Zoom)
v/ studieveilederne

Lenke til Zoom: https://nmbu.zoom.us/j/65109507249

Fadderaktiviteter

Onsdag 12. august

08.15-12.00 Gruppearbeid med IMRT100-prosjektet
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom (se oversikt)

12.00 – 18.00 Graskurs Del I (Samfunnet)

18.00 Fadderaktiviteter sammen med Handelshøyskolen NMBU

Torsdag 13. august

Resultater av diagnostisk matematikktest gjøres tilgjengelig i Wiseflow
Bruk samme linken du brukte for å få tilgang til testen. 

08.15-12.15 Gruppearbeid med IMRT100 prosjektet
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom, med mindre annet er avtalt (se oversikt)

12.20-14.00 Prosjektarbeid i IMRT100-gruppene
Oppmøte på studieprogrammets vanlige rom, med mindre annet er avtalt (se oversikt)

14.00 - Fadderaktiviteter

Fredag 14. august

08.15-11.30 Gruppearbeid med IMRT100-prosjektet
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom, med mindre annet er avtalt (se oversikt)

13.00 Immatrikulering (Digital)

Fadderaktiviteter

 

Uke 34

Mandag - Fredag

08.15-10.00 Morgenforelesning
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom (se oversikt)

Mandag Solvarmet bolig hele året – Er det mulig i Norge? v/ Petter Heyerdahl

Tirsdag Skriving,kildebruk, sitering og plagiering + Introduksjonskurs for bruk av biblioteket, v/ Niklas P. Mintorovitch og Dagmar B. Ludvig

Onsdag Ingen forelesning

Torsdag Helsestasjonen og studentprest ved NMBU

Fredag Presentasjonsteknikk v/ Hans-Erik Lefdal

 

10.15-15.00 Gruppearbeid med IMRT100-prosjektet
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom (se oversikt)

16.00 - 20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)
Se mer info om MATH007 her.

Uke 35

Mandag - Fredag

08.15-15.00 Gruppearbeid med IMRT100-prosjektet
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom (se oversikt)


16.00-20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)
Mer info om MATH007 her.

Tirsdag 25. august

12.00 Frist for innlevering av ”Plagiaterklæring” i Canvas

Onsdag 26. august 

16.00 Frist for innlevering av poster til utskrift i Canvas

Torsdag 27. august

0815-14.00 Presentasjon av IMRT100-prosjektet for faggruppen

 • Datavitenskap (TF1-204, Oliver Tomic)
 • Industriell økonomi (TF1-102, Tor Kristian Stevik)
 • Maskin, prosess og produktutvikling (TF1-205, Henrik Holmberg)
 • Anvendt robotikk (Robotikklab fløy IV(TF4-102), Lars Grimstad)

Anne Cathrines telt:

 • 0815-11.00: Miljøfysikk
 • 11-15-14.00: Vann og miljøteknikk

Aud. Max:

 • 0815-11.00: Byggeteknikk
 • 11-15-14.00: Geomatikk

12.00 Frist for innlevering av foreløpig prosjektrapport i Canvas

16.00 Frist for innlevering av videosnutt av utvalgt prosjekt i Canvas (10 min per gruppe)

Fredag 28. august

08.15-09.00 Studentdemokratiet med valg av studentrepresentanter
Oppmøte på studieprogrammets vanlige rom (se oversikt)

09.15-11.00 Presentasjon av IMRT100 prosjekt for alle studieprogrammene
Oppmøte på stuideprogrammets vanlige rom (se oversikt)

 

Uke 36

Mandag 31. august

12.00 Frist for innlevering av endelig prosjektrapport

Published 19. juli 2020 - 14:13 - Updated 17. august 2020 - 15:15