Siv.Ing./Bachelor

 

Oppmøtested mandag 15.august

Trykk på romnavnet for å komme til Mazemap. Her finner du kart og veibeskrivelse til rommet/bygget.

5.årig master i teknologi (Siv.ing):

3. årig bachelor:

Program mandag 15. august

09.45 -10.15 Oppmøte
Se oppmøtested for ditt studieprogram over (trykk på romnavnet for veibeskrivelse) 

10.15-11.15 Mottak 

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale 
 • Presentasjon av studieveilederne 

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om matematikkforkurs, MATH007 

Informasjon om forkurset ligger også her

11.30-11.45 Oppstart av innføringsemne IMRT100 

11.45-12.45 Lunsj 

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene (trykk på romnavnet for veibeskrivelse)

 • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: TF4-105
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103 + Gemat (telt) 
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, sted: Festsalen
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Kristian Berland og Odd Ivar Lekang, sted: Verkstedet
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud og Fredrik Arnesen Stulen, sted: TF1-112 & TF1-113
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, sted: TF4-113
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, sted: TF1-205
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, sted: TF4-102 & TF4-103 (Robotikklab fløy IV)

18.00 Fadderaktiviteter. Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.

 

UKE 33

Tirsdag 16. august

08.15- 09.00 Matteplasseringstest, Aud.Max.

09.15-10.00 Hvordan planlegge et prosjekt v/Arnstein Moe

10.15-15.45 Prosjektarbeid/Fagområdene presenterer sin forskning for egne studenter, fagrommene

 

Onsdag 17. august

08.15-11.30 Prosjektarbeid, fagrommene

12.00 Graskurs del 1, Samfunnet

16.00-20.00 Oppstart MATH007

 

Torsdag 18. august

08.15-12.00 Prosjektarbeid, fagrommene

12.00-14.00 Nistekurvprosjektet, Aud.Max.

14.00-16.00 Fadderaktiviteter og sosialisering

16.00-20.00 MATH007

 

Fredag 19. august

08.15-12.00 Prosjektarbeid, fagrommene

13.00 Immatrikulering

 

UKE 34

Mandag 22. august

08.15-09.00 Morgenforelesning: TBA, Aud.Max.

09.15-10.00 Morgenforelesning, TBA, Aud.Max.

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Tirsdag 23. august

08.15-10.00 Morgenforelesning: Biblioteket, Aud.Max.

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Onsdag 24. august

08.15-09.00 Morgenforelesning: TBA

09.15-10.00 Morgenforelesning: TBA

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Torsdag 25. august

08.15-09.00 Morgenforelesning: Helsestasjonen og studentlivskoordinatoren informerer, Aud.Max.

09.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Fredag 26. august

08.15-09.00 Morgenforelesning: TBA

09.15-10.00 Morgenforelesning: Pecha Kucha, Aud.Max.

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

UKE 35

Mandag 29. august

08.15-10.00 Presentasjon av fagmiljøene for alle studenter, Aud.Max.

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Tirsdag 30. august

08.15 - 10.00 Presentasjon av fagmiljøene for alle studenter, Aud.Max.

10.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00-20.00 MATH007

 

Onsdag 31. august

08.15-15.00 Prosjektarbeid

16.00 -20.00 MATH007

 

Torsdag 1. september

08.15-14.00 presentasjon av IMRT100-prosjektet for faggruppen

12.00 Frist for innlevering av foreløpig prosjektrapport i IMRT100

16.00-20.00 MATH007

 

Fredag 2. september

08.15-09.00 Studentdemokratiet med valg av studentrepresentanter, fagrommene

09.15 - 11.00 Presentajson av IMRT100-prosjketet for alle studieprogrammene, Aud.Max.

11.30-13.00 Avslutning av IMRT100

 

UKE 36

Mandag 5. september

08.15-09.00 Matteplasseringstest, Aud.Max.

12.00 Frist for innlevering av endelig prosjektrapport

 

 

Program for augustblokken

Studenter på et av våre siv.ing. program eller 3.årig bachelor skal i augustblokk følge innføringsemnet IMRT100. Se mer info på canvassiden til emnet (denne får du tilgang til når du har meldt deg til undervisning).

Published 21. mai 2019 - 12:12 - Updated 30. juni 2022 - 15:37