IMRT100 - program 2019

Merk: rom og program vil endre seg - oppdateres fortløpende

 

IMRT100

Uke 33 - mandag 12. august

0945-1500 Oppmøteregistrering og velkomst - AudMax

1700- Fadderaktiviteter

Uke 33 - tirsdag 13. august

08.15-09.30 Matematikk: diagnostisk test - AUD MAX

10.00-11.30 Fagområdene presenterer sin forskning for egne studenter
- Byggeteknikk og arkitektur v/Leif D. Houck - TF4-105
- Datavitenskap v/Oliver Tomic - TF1-105
- Geomatikk v/ -Jon Glenn Gjevestad - TF3-103
- Industriell økonomi v/Tor K. Stevik TF1-101 ALFA
- Maskin, prosess og produktutvikling v/Odd Ivar Lekang - SU113
- Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud - BT3A16
- Vann og miljø v/ Arve Heistad - S120
- Anvendt robotikk v/Pål J. From robotikklab fløy IV

12.15-15.00 Fagområdene presenterer seg alle studenter (AudMax)
12.15 Byggeteknikk og arkitektur v/ Leif D. Houck
12.30 Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/Ingunn Burud
12.45 Læring og lærerutdanning v/ Hans-Erik Lefdal
13.00 Industriell økonomi v/Tor K. Stevik
13.15 Pause
13.30 Anvendt robotikk v/Pål From
13.45 Geomatikk v/Jon Glenn Gjevestad
14.00 Vann og miljø v/Arve Heistad
14.15 Datavitenskap v/Hans Plesser
14.30 Maskin, prosess og produktutvikling v/Odd Ivar Lekang

15.15-16.00 Informasjon fra studieveilederne - hva må du vite som student (AudMAx)
v/ Rune Grønnevik og Sigrun Vedø

19.00 Sosial aktivitet i regi av Studentforeningen Teknikum

Uke 33 onsdag 14. august

08.15-12.00 Oppstart av gruppearbeid med IMRT100 prosjektet
- Byggeteknikk og arkitektur (TF4-105, Tormod Aurlien)
- Datavitenskap (TF1-105, Oliver Tomic)
- Geomatikk (TF3-103, Jon Glenn Gjevestad)
- Industriell økonomi (TF1-101 ALFA, Tor Kristian Stevik)
- Maskin, prosess og produktutvikling (TF1-114, Henrik Holmberg)
- Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk (TF1-112, Arne Auen Grimenes)
- Vann og miljø (S120, Arve Heistad)
- Anvendt robotikk (Robotikklab fløy IV, Lars Grimstad)

12.00 Graskurs Del I i studentregi

18.00 Sosial aktivitet i regi av Studentforeningen Teknikum

Uke 33 torsdag 15. august

-10.00 Arbeid med ”Nistekurv-prosjektet”

10.15-10.35 Resultater av diagnostisk matematikktest (AudMax)
Orientering om matematikkopplegg v/Ulf Indahl

10.35-11.00 Orientering om studentdemokratiet (AudMax)

11.15-12.15 ”Nistekurv-prosjektet” - Felles lunsj med nistekurv (AudMax)

12.20-18.00 Utferd til Oskarsborg festning
- Bussene til Drøbak drar kl 12.20 presis
- Fremmøteregistrering på vei til Oscarsborg
- Omvisning på festningsanlegget og sosiale aktiviteter i regi av Teknikum
- Tilbakekomst til NMBU cirka kl 18:00

Uke 33 fredag 16. august

08.15-09.00 Prosjektplanlegging v/Arnstein Moe

09.15-11.30 Prosjektarbeid i IMRT100-gruppene i regi av de ulike fagområdene

- Byggeteknikk og arkitektur (TF4-105, Tormod Aurlien)
- Datavitenskap (TF1-105, Oliver Tomic)
- Geomatikk (TF3-103, Jon Glenn Gjevestad)
- Industriell økonomi (TF1-U130, Tor Kristian Stevik)
- Maskin, prosess og produktutvikling (TF1-114, Henrik Holmberg)
- Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk (TF1-112, Arne Auen Grimenes)
- Vann og miljø (S120, (evt lab) Arve Heistad)
- Anvendt robotikk (Robotikklab fløy IV, Lars Grimstad)

11.30-12.30 Lunsj i egen regi og skift til festantrekk

13.00 Immatrikulering 

21.00 Graskurs Del II

Uke 34

Mandag 19. august kl 15.00 Frist for innlevering av prosjektplan i canvas

08.15-10.00 (torsdag 08.30-10.00) Forelesning i Aud Max

Mandag Solvarmet bolig hele året – Er det mulig i Norge? v/ Petter Heyerdahl
Tirsdag Skriving,kildebruk, sitering og plagiering, Hedvig Hoel Bjørge, Skrivesenteret
Torsdag Helsestasjonen og studentprest ved NMBU
Fredag Presentasjonsteknikk v/ Hans-Erik Lefdal

Man- fre 10.15-15.00 Prosjektarbeid i IMRT100-gruppene

- Byggeteknikk og arkitektur (TF4-105, Tormod Aurlien)
- Datavitenskap (TF1-105, Oliver Tomic)
- Geomatikk (TF3-103, Jon Glenn Gjevestad)
- Industriell økonomi (TF1-101 ALFA (man-ons), TF1-U130 (torsdag og fredag) Tor Kristian Stevik)
- Maskin, prosess og produktutvikling (TF1-114, Henrik Holmberg)
- Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk (TF1-112, Arne Auen Grimenes)
- Vann og miljø (S120 Arve Heistad)
- Anvendt robotikk (Robotikklab fløy IV, Lars Grimstad)


Man fre 16.00-20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)

Lørdag 24. og søndag 25. august — Matematikkhelg I

12:00-20:00
Matematikkrepetisjon (kjernetid 12.00-17.00)

Uke 35

Prosjektarbeid i IMRT100-gruppene i regi av de ulike fagområdene (08.15-15.00 hvis ikke andre aktiviteter er oppgitt)

- Byggeteknikk og arkitektur (TF4-105, Tormod Aurlien)
- Datavitenskap (TF1-105, Oliver Tomic)
- Geomatikk (TF3-103, Jon Glenn Gjevestad)
- Industriell økonomi (TF1-101 ALFA (tirsdag og torsdag), TF1-U130 (mandag, onsdag) Tor Kristian Stevik)
- Maskin, prosess og produktutvikling (TF1-114, Henrik Holmberg)
- Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk (TF1-112, Arne Auen Grimenes)
- Vann og miljø (S120 Arve Heistad)
- Anvendt robotikk (Robotikklab fløy IV, Lars Grimstad)


16.00-20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)

Onsdag 28. august

Introduksjonskurs for bruk av biblioteket (Tårnbygningen TU101)
Onsdag 08.15-09.00 Parti 1: Bygg, Geomatikk, Indøk, Datavitenskap, Lektor
Onsdag 09.15-10.00 Parti 2: Vann, Maskin, Miljøfysikk, Anvendt robotikk

12.00 Onsdag—Frist for innlevering av poster til utskrift (Canvas)

Torsdag 29. august

09.00-15.00 Prosjektarbeid i IMRT100-gruppene i regi av de ulike fagområdene

16.00-20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)

12.00 Frist for innlevering av foreløpig prosjektrapport i Canvas
12.00 Frist for innlevering av ”Plagiaterklæring” i Canvas

Fredag 30. august

08.15-09.00 Studentdemokratiet med valg av studentrepresentanter (U215)

09.15-12.00 Presentasjon av IMRT100-prosjektene (U215). 15 min per presentasjon.
Geomatikk
Byggeteknikk og arkitektur
Industriell økonomi
Maskin-, prosess- og produktutvikling
Pause 15 min
Miljøfysikk og fornybar energi
Vann- og miljøteknikk
Datavitenskap
Anvendt robotikk

12.15 Pølselunsj utenfor Eik Idéverksted/Opphenging av postere

13.00-15.50 Presentasjon av IMRT100 prosjektene ved REALTEK (i og foran Fløy IV)

13.00 Poster-/folderpresentasjon  (IØ, GEOM, MF, DV)
13.30 Presentasjon Vann- og miljøteknikk
13.50 Presentasjon Byggeteknikk og arkitektur
14.10 Presentasjon Maskin-, prosess- og produktutvikling
14.30 Presentasjon Anvendt robotikk

16.00-20.00 Matematikkrepetisjon med regneverksted (kjernetid 16.00-18.00)

Lørdag 1. og søndag 2. september — Matematikkhelg II
12:00-20:00 Matematikkrepetisjon (kjernetid 12.00-17.00)

Uke 36

Mandag 2. september

08.00-09.30

Matematikkplasseringstest

LUR-studenter: TF1-102

Øvrige studenter: Aastveits Aud BT1A07

12.00 Frist for innlevering av endelig prosjektrapport

 

 

Published 21. mai 2019 - 12:12 - Updated 28. august 2019 - 12:05