Program for studiestart

Velkommen som ny student ved et av våre sivilingeniør- eller bachelorprogram. Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 10.august.

Siv.Ing./Bachelor

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert! 

Oppmøtested mandag 10.august

5.årig master i teknologi (Siv.ing):

3. årig bachelor:

Program mandag 10. august

10.00-10.15 Oppmøteregistrering
Se oppmøtested for ditt studieprogram. 

10.15-11.15 Mottak (streames fra Aud.Max)

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale v/Åsmund Møll Frengstad
 • Presentasjon av studieveilederne v/Arnstein Moe

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om studiestart og matematikkforkurs v/Martin S. Ansnes
Studenter på høyere årstrinn får egen informasjon v/Rune Grønnevik (TF1-203)

11.30-11.45 Oppstart av innføringsemner

 • Siv.ing + Bachelor: Innføring i IMRT100 v/Arnstein Moe (streames fra Aud.Max)
 • Lektor: Innføring i PPXP100 v/Linda Helen Godager (U203)
 • Frie realfag får egen info v/Elena T. Wulff-Vester (TF1-210)

11.45-12.45 Lunsj 
Deles ut på de enkelte rommene.

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene

 • Lektorutdanning i realfag v/ Linda Helén Godager, U203
 • Byggeteknikk og arkitektur v/Leif D. Houck, Aud.Max
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, TF3-103/TF1-210
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, TF1-102
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Odd Ivar Lekang, TF1-205
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Arne Auen Grimenes, TF1-113/TF1-112/Arnes telt
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, Anne Cathrines telt
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, TF1-204
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, Robotikklab fløy IV (TF4-102)

Program for augustblokken

Studenter på et av våre siv.ing. program eller 3.årig bachelor skal i augustblokk følge innføringsemnet IMRT100. 

Published 21. mai 2019 - 12:12 - Updated 6. august 2020 - 16:11