Program for studiestart

Velkommen som ny student ved et av våre sivilingeniør- eller bachelorprogram. Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 10.august.

Siv.Ing./Bachelor

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert! 

Oppmøtested mandag 10.august

Trykk på romnavnet for å komme til Mazemap. Her finner du kart og veibeskrivelse til rommet/bygget.

5.årig master i teknologi (Siv.ing):

3. årig bachelor:

Program mandag 10. august

10.00-10.15 Oppmøteregistrering
Se oppmøtested for ditt studieprogram over (trykk på romnavnet for veibeskrivelse) 

10.15-11.15 Mottak (streames fra Aud.Max)
Studenter som har oppmøte på andre rom enn Aud.Max., ser live-stream fra Aud.Max på det rommet de møter opp på.

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale v/Åsmund Møll Frengstad
 • Presentasjon av studieveilederne v/Arnstein Moe

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om matematikkforkurs v/Gayathiri Eelavendan (streames fra Aud.Max)
Studenter på høyere årstrinn får egen informasjon v/Rune Grønnevik (sted: TF1-203)

11.30-11.45 Oppstart av innføringsemner

 • Siv.ing + Bachelor: Innføring i IMRT100 v/Arnstein Moe (streames fra Aud.Max)
 • Lektor: Innføring i PPXP100 v/Linda Helen Godager (sted: U203)
 • Frie realfag får egen info v/Elena T. Wulff-Vester (sted: TF1-210)

11.45-12.45 Lunsj 
Deles ut på de ulike rommene.

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene

 • Lektorutdanning i realfag v/ Linda Helén Godager, sted: U203
 • Byggeteknikk og arkitektur v/Leif D. Houck, sted: Aud.Max
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103/TF1-210
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, sted: TF1-102
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Odd Ivar Lekang, sted: TF1-205
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Arne Auen Grimenes, sted: Energilaben fløy IV
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, sted: Anne Cathrines telt
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, sted: TF1-204
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, sted: Robotikklab fløy IV (TF4-102)

Program for augustblokken

Studenter på et av våre siv.ing. program eller 3.årig bachelor skal i augustblokk følge innføringsemnet IMRT100. Se mer info på canvassiden til emnet (denne får du tilgang til når du har meldt deg til undervisning).

Published 21. mai 2019 - 12:12 - Updated 8. august 2020 - 19:32