Frie realfag

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert

Mandag 15. august

09.45-10.15 Oppmøte
Studenter på Frie realfag skal møte på Aud.Max

10.15-11.15 Mottak 

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale 
 • Presentasjon av studieveilederne 

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om studiestart og matematikkforkurs 

11.30-11.45: Informasjon om studiet og veien videre for Frie realfagstudenter v/ Elena Therese Wulff-Wester

11.45-12.45: Lunsj

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene

Studenter på frie realfag kan delta her dersom de ønsker å følge IMRT100 (innføringsemne for siv.ing.programmene). Møt opp på det studieprogrammet du ønsker å følge. 

 • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: Fløy IV (TF4-105) + Bygg ( telt)
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103/TF1-210 + Gemat (telt) 
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, sted: Aud.Max
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Odd Ivar Lekang, sted: TF1-205
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud og Fredrik Arnesen Stulen, sted: TF1-102
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, sted: TF4-106a,  Vann ( telt)
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, sted: S119
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, sted: Robotikklab fløy IV (TF4-103)

18.00 Fadderaktiviteter. Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.

Program for augustblokken

Som student på frie realfag står du fritt til å velge blandt emnene på NMBU (unntak er emner på veterinærhøyskolen), det vil derfor være opp til deg om du tar et emne i augustblokken. Du kan velge å følge IMRT100 -  innføringsemnet til siv.ing.programmene på REALTEK, dersom du er interessert i våre siv.ing.programmer. Er du interessert i  et annet studie på NMBU, kan du høre om det er ledig kapasitet i deres innføringsemne (ta kontakt med studieveileder på aktuelt fakultet, eller en av oss på REALTEK). Du står også fritt til å ikke ta et emne i augustblokken. I så fall er semesterstart for høstparallellen 07. september (du må likevel møte 16.august for å beholde studieplassen din).

 • Program for IMRT100 finner du her.
 • Emnebeskrivelser finner du her.
 • Timeplan for augustblokk finner du ved å søke opp emner her.

Detaljert info om de enkelte emnene får du i Canvas, etter at du er meldt til undervisning i emnet. Fristen for å melde seg til undervisning og vurdering i augustblokk er 20. august.

 

Published 3. august 2020 - 10:04 - Updated 30. juni 2022 - 15:50