Frie realfag

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert

Tirsdag 9. august - Velkommen som ny student på REALTEK

Tirsdag 9. august kl 14.00 arrangerer vi et zoom-møte for alle nye studenter. Du vil få en innføring i timeplanen, studentweb, eksamensformer, canvas og alt annet du trenger å vite om det å være student. Du fifnner møtet her: https://nmbu.zoom.us/j/68690573473.

Program mandag 15. august

09.45 -10.15 Oppmøte, 
Aud.Max. 

10.15-11.15 Mottak, Aud.Max.

 • Velkomsthilsen v/Elise Norberg, prorektor for utdanning
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale v/Lars Grimstad
 • Presentasjon av studieveilederne 
 • Presentasjon av Studentrådet ved REALTEK

11.15-11.30 Informasjon om matematikkforkurs, MATH007, Aud.Max.

Emnestaben v. Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff presenterer og orienterer om forkurset.
Informasjon om forkurset ligger også her

11.30-11.45: Informasjon om studiet og veien videre for Frie realfagstudenter v/ Elena Therese Wulff-Wester, TF1-112

11.45-13.00: Lunsj

13.00-14.30 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene (trykk på romnavnet for veibeskrivelse)

 • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: TF1-210 
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen&Bjørn-Eirik Roald, sted: TF3-103 + Geomatikk-telt  
 • Industriell økonomi v/Jesper Frausig, sted: SF204 -Festsalen
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Henrik Holmberg, Kristian Berland og Nils Bjugstad, sted: TF1-201
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud og Fredrik Arnesen Stulen, sted: SF210 - Festspisesalen 
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad&Lena Foseid, sted: TF1-211
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, sted: TF1-205
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, sted: TF4-102 & TF4-103 (Robotikklab fløy IV)

18.00 Fadderaktiviteter. Følg fadderprogrammet for REALTEK-studentene her.

 

Program for augustblokken

Som student på frie realfag står du fritt til å velge blandt emnene på NMBU (unntak er emner på veterinærhøyskolen), det vil derfor være opp til deg om du tar et emne i augustblokken. Du kan velge å følge IMRT100 -  innføringsemnet til siv.ing.programmene på REALTEK, dersom du er interessert i våre siv.ing.programmer. Er du interessert i  et annet studie på NMBU, kan du høre om det er ledig kapasitet i deres innføringsemne (ta kontakt med studieveileder på aktuelt fakultet, eller en av oss på REALTEK). Du står også fritt til å ikke ta et emne i augustblokken. I så fall er semesterstart for høstparallellen 06. september (du må likevel møte 15.august for å beholde studieplassen din).

 • Program for IMRT100 finner du her.
 • Emnebeskrivelser finner du her.
 • Timeplan for augustblokk finner du ved å søke opp emner her.

Detaljert info om de enkelte emnene får du i Canvas, etter at du er meldt til undervisning i emnet. Fristen for å melde seg til undervisning og vurdering i augustblokk er 17. august.

 

Published 3. august 2020 - 10:04 - Updated 12. august 2022 - 11:27