Frie realfag

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert

Mandag 16. august

09.45-10.15 Oppmøteregistrering
Studenter på Frie realfag skal møte på TF1-203

10.15-11.15 Mottak (streames fra Aud.Max)

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale v/Ulrikke Lien
 • Presentasjon av studieveilederne v/Arnstein Moe

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om studiestart og matematikkforkurs v/Gayathiri Eelavendan

11.30-11.45: Informasjon om studiet og veien videre for Frie realfagstudenter

11.45-12.45: Lunsj
Porsjonspakket lunsj deles ut.

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene

Studenter på frie realfag kan delta her dersom de ønsker å følge IMRT100 (innføringsemne for siv.ing.programmene). Møt opp på det studieprogrammet du ønsker å følge. 

 • Byggeteknikk og arkitektur v/Iver Frimannslund, sted: Aud.Max
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, sted: TF3-103/TF1-210 + Geomatikk telt (lenke kommer)
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, sted: Aud.Max
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Odd Ivar Lekang, sted: TF1-205
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Ingunn Burud og Fredrik Arnesen Stulen, sted: TF1-102
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, sted: Fløy 4 Vann telt (lenke kommer)
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, sted: TF1-204
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, sted: Robotikklab fløy IV (TF4-102)

Program for augustblokken

Som student på frie realfag står du fritt til å velge blandt emnene på NMBU (unntak er emner på veterinærhøyskolen), det vil derfor være opp til deg om du tar et emne i augustblokken. Du kan velge å følge IMRT100 -  innføringsemnet til siv.ing.programmene på REALTEK, dersom du er interessert i våre siv.ing.programmer. Er du interessert i  et annet studie på NMBU, kan du høre om det er ledig kapasitet i deres innføringsemne (ta kontakt med studieveileder på aktuelt fakultet, eller en av oss på REALTEK). Du står også fritt til å ikke ta et emne i augustblokken. I så fall er semesterstart for høstparallellen 07. september (du må likevel møte 16.august for å beholde studieplassen din).

 • Program for IMRT100 finner du her.
 • Emnebeskrivelser finner du her.
 • Timeplan for augustblokk finner du her.

Detaljert info om de enkelte emnene får du i Canvas, etter at du er meldt til undervisning i emnet. Fristen for å melde seg til undervisning og vurdering i augustblokk er 20. august.

 

Published 3. august 2020 - 10:04 - Updated 19. juni 2021 - 15:55