Program for studiestart

Velkommen som student på Frie realfag. Her finner du oppmøtested og program for studiestart mandag 10.august. 

Frie realfag

Program og info oppdateres fortløpende ved endringer, så vi oppfordrer alle nye studenter til å følge med her og holde seg orientert

Mandag 10. august

10.00-10.15 Oppmøteregistrering
Studenter på Frie realfag skal møte på TF1-210

10.15-11.15 Mottak (streames fra Aud.Max)

 • Velkomsthilsen v/dekan Anne Cathrine Gjærde
 • Kulturelt innslag v/studentkoret NGA
 • Velkomsttale v/Åsmund Møll Frengstad
 • Presentasjon av studieveilederne v/Arnstein Moe

11.15-11.30 Grunnleggende informasjon om studiestart og matematikkforkurs v/Martin S. Ansnes

11.30-11.45: Informasjon om studiet og veien videre for Frie realfagstudenter

11.45-12.45: Lunsj
Porsjonspakket lunsj deles ut.

12.45-1430 Presentasjon av studiene ved fagmiljøene

Studenter på frie realfag kan delta her dersom de ønsker å følge IMRT100 (innføringsemne for siv.ing.programmene). Møt opp på det studieprogrammet du ønsker å følge. 

 • Lektorutdanning i realfag v/ Linda Helén Godager, U203
 • Byggeteknikk og arkitektur v/Leif D. Houck, Aud.Max
 • Geomatikk v/Ivar Maalen Johansen, TF3-103/TF1-201
 • Industriell økonomi v/Tor K. Stevik, TF1-102
 • Maskin, prosess, produktutvikling v/Odd Ivar Lekang, TF1-205
 • Miljøfysikk og fornybar energi & Energi- og miljøfysikk v/ Arne Auen Grimenes, TF1-113/TF1-112/Arnes telt
 • Vann og miljø v/ Arve Heistad, Anne Cathrines telt
 • Datavitenskap v/Oliver Tomic, TF1-204
 • Anvendt robotikk v/Lars Grimstad, Robotikklab fløy IV (TF4-102)

Program for augustblokken

Som student på frie realfag står du fritt til å velge blandt emnene på NMBU (unntak er emner på veterinærhøyskolen), det vil derfor være opp til deg om du tar et emne i augustblokken. Du kan velge å følge IMRT100 -  innføringsemnet til siv.ing.programmene på REALTEK, dersom du er interessert i våre siv.ing.programmer. Er du interessert i  et annet studie på NMBU, kan du høre om det er ledig kapasitet i deres innføringsemne (ta kontakt med studieveileder på aktuelt fakultet, eller en av oss på REALTEK). Du står også fritt til å ikke ta et emne i augustblokken. I så fall er semesterstart for høstparallellen 02. september (du må likevel møte 10.august for å beholde studieplassen din).

 • Program for IMRT100 finner du her.
 • Emnebeskrivelser finner du her.
 • Timeplan for augustblokk finner du her.

Detaljert info om de enkelte emnene får du i Canvas, etter at du er meldt til undervisning i emnet. Fristen for å melde seg til undervisning og vurdering i augustblokk er 12. august.

 

Published 3. august 2020 - 10:04 - Updated 4. august 2020 - 12:38