Semesterstart 2020

  • Semesterstart 2018, REALTEK-fadder i rosa t-skjorte.
    Foto
    Bonsak Hammeraas

På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19, er program for studiestart ved REALTEK høsten 2020 foreløpig uavklart. Det jobbes iherdig med å finne kreative og gode løsninger, slik at studenter og ansatte får en flott og trygg studiestart sammen. Vi gleder oss til å bli kjent med alle nye studenter!

Velkommen til REALTEK høsten 2020. 

Semesterstart

Oppdatert informasjon og program legges ut fortløpende på denne siden.


Slik det ser ut per i dag (20.mai 2020), vil årets studiestart bli en kombinasjon av felles digitalt mottak for alle nye studenter, og lokale, gruppevise mottak på fakultetene og i studieprogrammene, i tråd med de gjeldende smittevernrådene.

Digitale løsninger for informasjon, fadderopplegg og mottak er under planlegging i samarbeid med blant andre SiÅs, Samfunnet og Uka-styret.

Vi håper på mest mulig campusbasert undervisning innenfor de smittereglene som vil gjelde, men planlegger for at det vil bli mye nettbasert undervisning til høsten.

Klikk her for å se mer informasjon til nåværende NMBU-studenter i forbindelse med COVID-19

Published 29. April 2020 - 15:32 - Updated 20. mai 2020 - 9:44