Lesesalplasser for masterstudenter

Søknad og tildeling

Du søker om plass i nettskjema Søknad om lesesalplass master. Også de som har fått tildelt plass for H20 må søke på nytt.

Ved søknadsfristens utløp vil søknadene behandles basert på studieprogram og følgende prioriteringskrav:

 1. Studenter på REALTEK som skal levere masteroppgave inneværende semester 
 2. Studenter registrert på et studieprogram ved REALTEK

Har du spesielle ønsker/behov, f.eks. pga. dårlig rygg, graviditet osv. eller ønsker å sitte på samme rom som en medstudent du samarbeider med, må dette spesifiseres i søknaden. Legg ved evt. dokumentasjon.

For å få tildelt plass melding om valg av gradsoppgave eller kontrakt for gradsoppgave være levert og godkjent.

Tildeling av fast plass skjer for ett semester av gangen, eventuelt to semestre ved 60 sp-oppgave.

Masterstudenter som evt. ikke får fast plass kan få tilgang til en masterlesesal, der de kan bruke plassene hvis disse ikke brukes av «eier». Alle faste plasser skal merkes med navn. Studenter fra samme studieprogram vil plasseres på samme lesesal så langt det lar seg gjøre. Dersom du ønsker å sitte med et annet studieprogram enn det du tilhører, må dette presiseres i søknaden.

Ordensreglement

 • Ta hensyn til studiemiljøet. Lyd på f.eks. mobiltelefoner og pc-er må være slått av, og det er ikke lov til å snakke på telefonen før man er ute av rommet. Bruker du headset, påse at lyden ikke høres av andre.
 • Alle med fast plass må bidra til rydding og renhold av masterlesesalen. Dette gjelder også renhold av kjøkkenavdeling (se eget oppslag).
 • Ved studiedagens slutt må alle rydde plassen sin. Sett personlige eiendeler i hyllene (der dette finnes). Det skal være mulig for andre studenter å bruke plassen når du ikke er tilstede.
 • Ved avslutning av masteroppgave skal plassen ryddes og vaskes, og det skal meldes fra til studieveileder at du ikke lenger bruker plassen. Studenter som har tilgang til rom med fysisk nøkkel må levere denne tilbake.

 Brudd på reglement

 • Studieveilederne ved Realtek vil jevnlig sjekke masterlesesalene for å påse at disse holdes ryddige.
 • Ved brudd på regelverk kan det gis advarsel til enkeltstudenter eller alle studentene på en lesesal. Advarsel skal være skriftlig og henges på plassen/døren til rommet, og sendes på mail. Om advarselen ikke følges opp mister man sin faste leseplass og pulten blir ryddet for ting/eiendeler, som legges i en egen kasse på lesesalen.
 • Gjelder advarselen en hel lesesal vil alle studenter med fast plass i det aktuelle rommet miste plassen dersom advarselen ikke følges opp.
 • Dersom man opplever at enkeltstudenter ikke overholder regelverket, kan man rapportere disse til studieveileder på mail studieveileder-realtek@nmbu.no
 • Studenter som mister fast studieplass, kan søke på nytt om fast plass, men vil ikke bli prioritert ved stor pågang.

 

Retningslinjene er vedtatt i Undervisningsutvalget, møte 4. desember 2018 sak 46/18.

 

Published 16. august 2017 - 15:21 - Updated 9. February 2021 - 13:30