Lesesaler og grupperom

  • oppholdsrom, TF
    Foto
    NMBU

I TF-bygget finnes lesesaler, grupperom, møterom med monitor og faglige hjem. I første etasje finnes det også et oppholdsrom.

Lesesaler

Når du trenger en pustepause

I TF-bygingens første etasje er det et fellesareal med sittegrupper og spisebord (TF 1-123 - Oppholdsrom) som kan benyttes fritt av alle studenter. Dette rommet er ment som en åpen sosial sone og kan ikke reserveres.

Lesesaler

Lesesaler er åpne for alle studenter og finnes i underetasjen og første etasje.

TF 1-120 (16 plasser)
TF 1-154 (33 plasser)
TF 1 U130 (12 plasser)
TF 1 U129 (14 plasser)

For masterstudenter tilbys egne lesesaler. Fløy 5 vil etterhvert også benyttes til dette.

Lesesaler for masterstudenter

Grupperom

De aller fleste grupperommene ligger i underetasjen, i tillegg har vi 2 i første etasje og 2 i andre etasje. I enkelte av rommene er det plass til flere grupper.

Rommene reserveres via TimeEdit

TF 1 U128a 4 plasser
TF 1 U128b 4 plasser
TF 1 U127 8 plasser
TF 1 U126 8 plasser
TF 1 U125 4 plasser
TF 1-253 (8 plasser)
TF 1-254 (8 plasser)
TF 1-125 (12 plasser - 3 bord med skjermvegg mellom)
TF 1-124 (10 plasser)

Faglige hjem og studentaktiviteter

Et faglig hjem er et sted studenter kan benytte til faglig og sosialt samvær. Der kan de slappe av og ta en pust i bakken mellom forelesninger, eller jobbe sammen for å løse faglige oppgaver og utvikle seg akademisk. Alle studieprogrammene på REALTEK har hver sine rom hvor linjeforeningene møtes og  organiserer ulike aktiviteter. Teknikum og Studentrådet har felles kontor.

 

 

Published 5. september 2018 - 13:54 - Updated 10. september 2020 - 9:12

Sider