Tidligere eksempelplaner

Eksempelplaner 2014

Her er de sist oppdaterte eksempelplanene for alle studieprogram ved IMT. Eksempelplanene gjelder for kullene som starter i 2014, men kan også brukes av andre.

Eksempelplaner 2011

Her er eksempelplaner for kullet 2011

Eksempelplaner 2010

Her er en oversikt over eksempelplaner for kullet 2010.

Eksempelplaner 2009

Her er en oversikt over eksempelplaner for kullet 2009

Eksempelplaner 2008

Her er eksempelplaner for studieprogrammene som startet høsten 2008

Eksempelplaner 2007

Her ligger eksempelplaner for studieprogrammene som startet høsten 2007